މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

އައްޑޫ ނޭޗާރ ޕާކް ސަރަހައްދަށް ލެއްގި ކޯމަހެއް ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފި

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫސިޓީ ނޭޗާޕާކް ސަރަހައްދަށް ލެއްގި ކޯމަހެއް، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ނޭޗާރ ޕާކުން ފޭސްބުކުގައި ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު- ފޭދުން ދޫކުރި ގޯތިތައް ރަސްމީކޮށް ހަވާލު ކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އިން ދޫކޮއްފައިވާ 300 ގޯތީގެ އިން ވަކިކޮށް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ނަލަފެހިން މީދޫގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޖޮގިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ...

އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ގެ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ...

ބީއެމްއެލް އިން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ކްރެޑިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އާ ކްރެޑިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ ބުކިންގ.ކޮމް އަދި ޑައިނިންގ ...

ރަށްރަށުގައި ދިއްލާފައިވާ ބައްތިތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަނީ

ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް ދިއްލާފައި ހުންނަ ބައްތިތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ...

އައްޑޫ ސިޓީގައި “އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާވަހި” ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތަށްދާ ފަރާތްތަކަށް، އުފާވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ...

މީދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

މީދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާލިބުނު މީހަކަށް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެމިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ...

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ – އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާންޔަމް ...