މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

މިއަހަރު ޗައިނާއިން އައްޑުއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތް އެބަކުރަން: ފައިސަލް

ޝާފީ އަލީ ޗައިނާގެ އެކި ޕްރޮވިންސްތަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދުގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ...

އިންޑިއާއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދާއިމީކޮށް ޕެރިޝަބަލް ކާގޯ ގެންދަން ފަށައިފި

އިންޑިއާއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދާއިމީކޮށް ޕެރިޝަބަލް ކާގޯ ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. ކުރިން އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އަވަހަށް ...

 ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖް- ގައުމިއަންސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

 ހުޅުދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވި ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ގައުމިއަންސް ...

ހަށިވިއްކި ތައިލެންޑު ތިން އަންހެނުންގެ ބަންދަން 15 ދުވަސް، ޝަރުތުކުރުމަށްފަހު ދިވެހި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ހަށިވިއްކާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާލޭގެ ސްޕާއަކުން ހައްޔަރުކުރި ތައިލެންޑު ތިން އަންހެނުންގެ ބަންދަން 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ. ފުލުހުން ހިންގި ...

ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީން ގެއްލުން ލިބުނު ގޭގެ ފުރާޅު އެމްއެންޑީއެފްއިން މަރާމާތުކޮށްދީފި

ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، އަސްރާރު މަންޒިލް ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ...

އެންސްޕާގެ އޮފީހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރަނީ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ، އެންސްޕާގެ އޮފީހެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ ހީނާ ވަލީދު ...

ޝަންގްރިއްލާ އަލުން ހުޅުވައި، އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރާނީ މި ސަރުކާރުން: ފައިސަލް

އައްޑޫ ސިޓީގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ޝަންގްރިއްލާ އަލުން ހުޅުވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ...

ބޮޑު އީދު މީދޫގައި ފާހަގަކުރީ ބޮޑުކޮށް

ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މީދޫގައި ކުރިއަށް ...

ފައިސާ ނުލިބިގެން އައްޑޫ މަސްވެރިން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ އައްޑޫގެ މަސްވެރިންތަކެއް އިހުތިޖާޖުކޮށްފި އެވެ. މި އިހުތިޖާޖު އޮތީ ހުޅުމީދޫފައި ...

މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް – ކަރީމްވަނީ 40 އަހަރު މެދުނުކެނޑި ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި

މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭ ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ.ބައިސިކަލް ޑޭގެ ގޮތުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މީދޫގައި ވެސް ...