އައްޑޫ ސިޓީގައި “އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާވަހި” ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތަށްދާ ފަރާތްތަކަށް، އުފާވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ...

މީދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

މީދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާލިބުނު މީހަކަށް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެމިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ...

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ – އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާންޔަމް ...

ކަރަންޓް ބިލްތައް ބޮޑުކޮއްގެން، ތިންލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވައިފި

ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ފައިސާ ނަގާފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ...

އައްޑޫ ޕަވަރ ޕްލާންޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައު ޕަވަރ ޕްލާންޓް ނުވަތަ އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ...

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ހުޅުމީދޫ “ޕަބްލިކްވޯކްސް ސާވީސް” ގެ ...

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ...

ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ، ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ޗެންޕިއަންސް ލީގު ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ ލެގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ...

މަރާލި ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި ރުއްތައް އިންދައިފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ތެޔޮއަޅާ މަރާލި ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި މިއަދު އަލުން ރުއްތައް އިންދުމުގެ ...

މާނާ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މީދޫ ރަށްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެކަމެއްނޫން- މީދޫދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު އައްދު

މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޢާނާ މުމްތާޒު ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން އައްޑޫމީދޫ ރައްޔިތުން ...