މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

ބަޔާނުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރިއިރު ޓޮޓެންހަމް އަތުން މިލާނަށް މޮޅެއް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބަޔާން މިއުނިކުން ހަނި ތަފާތަކުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރިއިރު ...

5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދެނީ

ރާއްޖޭގައި އުމުރުން 5 އަހަރާއި 11 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއު ވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ...

ރައީސް ސާލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން ހުކުރުދުވަހުގެރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ...

ހުޅުދޫ ހުވަނގު ޖަމްއިއްޔާގެ 5 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުޅުދޫ ހުވަނގު ޖަމްއިއްޔާގެ ބޯޑް މިއަހަރަށް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. ހުޅުދޫ ސަނަމް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ...

މީދޫ މަލްޓިޕާޕަސް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކް ސާފްކޮށްފި

ނަލަފެހިން މީދޫގައި ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ޕާކް ސާފުކުރުމުގެ އިވެންޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެންދުނު ބޭއްވި މި އިވެންޓުގައި ނަލަފެހި ...

ހިލްޓަން އަށް 24 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ސަން ޓްރެވެލްސްގެ މައްޗަށް އަމުރެއް

14 ދުވަސްތެރޭގައި، ހިލްޓަން އަށް 24 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ސަން ޓްރެވެލްސްގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، ...

އައްޑޫގެ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރަން، ދުވަސްކޮޅަކަށް އަސްލަމް އައްޑޫ ސިޓީގައި މަޑުކުރައްވަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި މި ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރަން ދުވަސްކޮޅަކަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ...

މާލީ އަޑިގަނޑުން ބާސާއަށް އަރައިގަނެވިއްޖެކަމަށް ލަޕޯޓާ ބުނެފި

ސްޕެއިންގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ މާލީ އަޑިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ނަމަވެސް މިހާރު އެކުލަބަށް އެހާލަތު ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅު ފައްތަރަކަށް ...

ސިޓީއަށް މިހާރުވެސް ހުކުމް އިއްވައިފިކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކަށް މިހާރުވެސް ހުކުމް އިއްވާފައިވާކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ. ...

މާލީ ގަވައިދުތަކާ ހިލާފުވި މައްސަލަތަކަކާއެކު ސިޓީއަށް ބިރެއް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ފައިނޭންޝަލް ފެއާ ޕްލޭ (އެފްއޭއެފްޕީ)ގެ ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ...