އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ގެ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ...

ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވެ، ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ޗެންޕިއަންސް ލީގު ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ ލެގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ...

ތިންމެޗުން ބަލިވެ މީދޫޓީމް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޑްރެސްޕްރޯ ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން ތިންމެޗުން ...

ޑްރެސްޕްރޯ ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް:  މީދޫޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޑްރެސްޕްރޯ ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި މީދޫ ޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް މީދޫ ވޮލީ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފޭދޫ ...

ޕެނަލްޓީގައި ސިޓީ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ސެމީ ފައިނަލަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލް ދެވަނަ ލެގުގައި، ޗެންޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުޅުނު ...

ފަހަތުން އަރާ ބާސާ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ސެމީއަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ފަހަތުން އަރާ ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ...

ލިވަޕޫލްއާއި އާސެނަލް ބަލިވެ ސިޓީއަށް 2 ޕޮއިންޓް ލީޑެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލާއި ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބަލިވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ...

ސައުދީ ސްޕަކަޕް: އަލް ހިލާލުން ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ސައުދީ ސުޕަކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަލް ހިލާލުން ހޯދައިފި އެވެ. އަލް ހިލާލް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އަލް ...

ބޮޑު ތަފާތަކުން ލޫޓަން ބަލިކޮށް، ސިޓީއަށް 2 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް

އިގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ލޫޓަން އަތުން މޮޅުވެ ޗެންޕިއަން މެންޗެސްޓާ ...

އެކުވެރިކަމަމުގެ ހޭންޑްބޯލް މެޗް: ފޭދޫޓީމްއަތުން މީދޫ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭދޫ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ...