ފަސޭހަކަމާއިއެކު ކޮރެއާ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ކުއާޓާއަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބްރެޒިލްއާއި ދެކުނު ކޮރެއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ކާމިޔާބުކޮށް ...

ޕެނަލްޓީގައި ޖަޕާން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ކުއާޓާއަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކްރޮއޭޝިއާއާއި ޖަޕާން ބައްދަލުކުރި މެޗު ޕެނަލްޓީގައި ޖަޕާން ބަލިކޮށް ...

ސެނެގާލް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16ގެ ބުރުގައި ރޭ ސެނެގާލް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ...

ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ފްރާންސް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ  ގަދަ 16ގައި ޕޮލެންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ...

އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާއަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އާޖެންޓީނާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ...

އެމެރިކާ ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ނެދަލެންޑްސްއަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެމެރިކާ ބަލިކޮށް ނެދަލެންޑްސް އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ...

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ޕޯޗުގަލް ބަލިކުރުމުން އުރުގުއޭ ކަޓައިފި، ކޮރެއާއާއި ޕޯޗުގަލް އަނެއް ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ރޭ ޕޯޗްގަލްއާއި ދެކުނު ކޮރެއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި ދެކުނު ކޮރެއާއިން ފަހުވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން ...

ޖަޕާނުން ސްޕެއިން ބަލިކުރިއިރު ޖަރުމަނު މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޖަޕާނުން ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރު ސްޕެއިން ބަލިކުރިއިރު ހަތަރު ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ޖެހިޖެހިގެން ދެ ...

ބެލްޖިއަމް ކަޓުވާލައި، ކްރޮއޭޝިއާ ގަދަ 16 އަށް -36 އަހަރަށްފަހު މޮރޮކޯ ދެވަނަ ބުރަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ “ގްރޫޕު އެފް” ގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ކްރޮއޭޝިޔާ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރުމާއެކު ކޮރެއޭޝިއާ އަށް ...

އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާ ދެވަނަ ބުރަށް، ދެވަނަ ޓީމަކަށް ޕޯލަންޑް

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ޕޮލެންޑު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ، ގަދަ 16 ޓީމްގެ ތެރޭގައި  އާޖެންޓީނާ ...