ކޮޕާ ޑެލްރޭ: ފަހަތުން އަރައި ޔޫނިއަނިސްޓަސް އަތުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ ޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަަނަ ބުރުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޔޫނިއަނިސްޓަސް ...

ކޮޕާ ޑެލްރޭ: ރެއާލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އެތްލެޓިކޯ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ ޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ...

ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް: އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ރެއާލުން ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ގެ ފައިނަލަށް ރެއާލްމެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ކުޅުނު ފޯރިގަދަ ...

ލީގުކަޕް: ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުލަމް އަތުން ލިވަޕޫލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އިގިރޭސި ލީގުކަޕް ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފުލަމް އަތުން މޮޅުވެ ...

ލީގު ކަޕް ސެމީފައިނަލް : މިޑްލްސްބަރާ އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ލީގް ކަޕް (ކަރަބޯ ކަޕް) ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަ ލެގުގައި ޗެލްސީއާއި މިޑްލްސްބަރާ ވާއްދަލުކުރި މެޗުން ޗެލްސީ ...

ލޫޓަން އަތުން މޮޅުވެ، ޗެލްސީން އަހަރު ނިންމާލީ ޓޭބަލްގެ 10 ވަނާގައި އޮވެގެން

އިގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލޫޓަން އަތުން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެވެ. ޗެލްސީން މިމެޗުގެ ...

ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓު 15 ވަނައަށް

އިގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ނޮޓިންހަމް ...

ޖުމްލަ 15 މެޑަލް ހޯދައި ރާއްޖޭގެ ފެތުމުގެ ޓީމު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް އަދި ޖޫނިއަރ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ...

މުސާރަތައް ދިނުމަށް ޝަރުތުކޮށް ފީފާއިން އެފްއޭއެމަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު

މުވައްޒަފުންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަތައް ދިނުމަށް ޝަރުތުކޮށް، ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަައިގެ މައި ޖަމުއިއްޔާ (ފީފާ) އިން، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ...