ޑްރެސްޕްރޯ ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް:  މީދޫޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޑްރެސްޕްރޯ ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަނަލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި މީދޫ ޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް މީދޫ ވޮލީ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗް މީދޫ ވޮލީޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ ހިތަދޫ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކޮށް 3 ސެޓް 0 ސެޓުންނެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު މީދޫ ވޮލީޓީމުން ގެންދިޔައީ 25-17 އިންނެވެ. ދެވަނަ ސެޓް މީދޫ ވޮލީޓީމް ހޯދީ 25-22 އިންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ސެޓް މީދޫ ވޮލީޓީމް ހޯދީ 25-23 އިންނެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މީދޫޓީމްގެ މަރިޔަމް ތައުމާއެވެ. މިމުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕްރީލް 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭގައެވެ. މިމެޗްގައި މީދޫޓީމާ ބައްދަލުކުރާނީ ފޭދޫ ޑީކޭ ސްޕޯޓްސްއާއެވެ.

މީދޫޓީމާ ހިތަދޫ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: މަރިޔަމް ތައުމާ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު  މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި  އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި  އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ...

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި މޫސާ ބުޝްރީ ހުޅުދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ސ. ހުޅުދޫ ...

ޓީމްޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް އަލްފައިން ފައިނަލަށް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ 3 ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުގެ 2 ވަނަ ޖާގަ ...