އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ގެ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445 ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދު އައްޑޫސިޓީގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫސިޓީގެ 6 އަވަށުގައި “އައްޑޫ އީދި ސަމާ 1445” ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން މީދޫއަވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައިވާ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި، މުއައްސަސާތަކަށާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ކަނބަލުންނަށެވެ.

 މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އަދި މީދޫއޮފީހުގެ ރަސްމީ  ފޭސްބުކް  ޕޭޖްއިން ޑައުންލޯންޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 05 ޖޫން 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:00 އިން މެންދުރު 02:00 އަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީ- ކޮވިޑް 19: ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް – ފާއިތުވި 2 ދުވަހު 250 މީހުން ފައްސިވި !

އައްޑޫސިޓީން  އިތުރުން 250 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ އެމެޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން މިއަދު  އާންމު ކުރި ...

ޔާޔާ ނަބީލްގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށްބުނެ ދޫކޮށްލައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އާންމުކުރާތީ ހައްޔަރު ކުރި ޔާޔާ ނަބީލް އަކީ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާތެރި މީހަކަށް ...