މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވާ މީހުންގެ ކިބައިގައި، އެކަން އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތުމަކީ ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމާތެއް: ހުތުބާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ހަވާލުވާ މީހުންގެ ކިބައިގައި، އެ ހަވާލުވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތުމަކީ ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ...

ނުރުހުމާއި ނަފުރަތު…!

ނުރުހުމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ޖަޒުބާތެކެވެ. ދެމިގެންދާ ނުރުހުން ބަދަލުވަނީ ނަފުރަތަށެވެ. މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެދުމުން އިންސާނަކަށްވީތީ އޮންނަ ރަހުމު ...

ޣީބަ ބުނުމާއި ނެތިމޮށުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ: ޚުޠުބާ

ޣީބަނުމާއި، ދެކޮޅުވެރިކަމާއި، ޙަސަދަވެރިކަމާއި ގެއްލުންތަކަށް މަގުފައިވާ ކަންތައްތަކާ ދުރުހެލިވުމަށް އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އިއްޔެގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ...

ޙަސަދަވެރީންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް

ޙަސަދައަކީ އަނެކާގެ ކިބައިގައިވާ ނިޢުމަތެއް ނުވަތަ ހެޔޮކަމަކާއިމެދު ނަފްރަތުވެ، އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން ފިލައި ދިއުމަށް އެދޭ އެދުމެވެ. ...

ހަސަދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރެމުންދާ ބޮޑު ވަބާއެއް: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

ހަސަދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ ބޮޑު ވަބާއެއްކަމަށް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް އިލްޔާސް މިހެން ...

ޔޯގާއަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއް- މައުމޫނު

ޔޯގާއަކީ ހަރާން އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގި ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ...

ނަމާދު ކުރާ އަޑު ބޭރަށް ނީވޭގޮތް ހަދަން އެންގީ ޢާއްމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެގެން : މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތްތަކުގައި ބަންގި ގޮވާ ސްޕީކަރުން، ނަމާދުކުރާ އަޑު ބޭރަށް ނީވޭގޮތް ހަދަން މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނަށް އަންގާފައިވާނެ ...

ޝެއިޚް ސަމީރުގެ ޚާއްސަ ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމީދޫގައި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިޚް  އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހިމްގެ ޚާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ ހުޅުމީދޫ ގައި ...

އެފްރިކާގެ ނައިޖަރ ގައި ދިވެހި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި

ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ “އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން” އިން ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ނައިޖަރ ...

އިޔާޟް، އާޒިމަށް: ސައިޒް އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާ

ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޑރ.މުޙައްމަދު އިޔާޟަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ކުލާސް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ހެޔޮނުވާނެކަމަށް މެދު ...