ސާޖިއޯއަގުއެރޯއަށް އިގިރޭސި ކުރީގެ ފޯވާޑް އެލަން ޝިއަރާގެ ރެކޯޑް ފަހަނަޅާ ދެވިދާނެކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ ބުނެފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އަގުއެރޯއާއި އެއްޓީމަކަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ މިހެންބުނީ ޕްރިމިއާލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓްގެ 4 ވަނައަށް އަގުއެރޯ އެރުމުންނެވެ.

އިގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން އެލަންޝިއަރާވަނީ ލީގުގައި 260 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަގުއެރޯއަށް ޕްރިމިއަލާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވަނީ 147 ގޯލެވެ. މިއީ ނިއުކާސަލްއަށް އެލަން ޝިއަރާ ޖަހއިދިން ގޯލްގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓްގެ ކުރީގައި ދެންތިބީ އާސެނަލްގެ ތިއަރީ އޮންރީއާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ރޫނިއެވެ. އޮންރީ ޖަހާފައިވަނީ 175 ގޯލެވެ. ރޫނީ ޖަހާފައިވަނީ 183 ގޯލެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020 – ރޭ ކުޅެވުނު ތިން މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ އިންގެލެންޑް ، އޮސްޓްރިއާ އަދި ނެދަލެންޑްސް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސެމީފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ކްރޮއޭޝިއާ މައްޗަށް ޔޫރޯ ...

ރޮނާލްޑޯއާއި ލުކަކޫގެ ލަނޑުތަކުން ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތައް އެދެޓީމްވެސް ކާމިޔާބު ...

ސިޓީގެ ސާނޭ ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ފަށައިފި

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ސާނޭ ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ބަޔާން މިއުނިކުގެ އިސްވެރީން ފަށައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސާނޭއަކީ މިދިޔަ ޖަނަވަރީގެ ...