ސާޖިއޯއަގުއެރޯއަށް އިގިރޭސި ކުރީގެ ފޯވާޑް އެލަން ޝިއަރާގެ ރެކޯޑް ފަހަނަޅާ ދެވިދާނެކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ ބުނެފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އަގުއެރޯއާއި އެއްޓީމަކަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ މިހެންބުނީ ޕްރިމިއާލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓްގެ 4 ވަނައަށް އަގުއެރޯ އެރުމުންނެވެ.

އިގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން އެލަންޝިއަރާވަނީ ލީގުގައި 260 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަގުއެރޯއަށް ޕްރިމިއަލާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވަނީ 147 ގޯލެވެ. މިއީ ނިއުކާސަލްއަށް އެލަން ޝިއަރާ ޖަހއިދިން ގޯލްގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓްގެ ކުރީގައި ދެންތިބީ އާސެނަލްގެ ތިއަރީ އޮންރީއާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ރޫނިއެވެ. އޮންރީ ޖަހާފައިވަނީ 175 ގޯލެވެ. ރޫނީ ޖަހާފައިވަނީ 183 ގޯލެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޗެލްސީން އިސްތިއުފާ ނުދޭނެ ކަމަށް ކޮންޓޭ ބުނެފި

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ. ...

ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ...

އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެ

އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެވެ. ލިވަޕޫލްއަށް ޗެމްޕިއަން ލިބުނީ ޗެލްސީ އާއި ވާދަކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިވުމުންނެވެ. ޗެލްސީއަތުން ...