ސާޖިއޯއަގުއެރޯއަށް އިގިރޭސި ކުރީގެ ފޯވާޑް އެލަން ޝިއަރާގެ ރެކޯޑް ފަހަނަޅާ ދެވިދާނެކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ ބުނެފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް އަގުއެރޯއާއި އެއްޓީމަކަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބެނާޑޯ ސިލްވަރ މިހެންބުނީ ޕްރިމިއާލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓްގެ 4 ވަނައަށް އަގުއެރޯ އެރުމުންނެވެ.

އިގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން އެލަންޝިއަރާވަނީ ލީގުގައި 260 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަގުއެރޯއަށް ޕްރިމިއަލާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވަނީ 147 ގޯލެވެ. މިއީ ނިއުކާސަލްއަށް އެލަން ޝިއަރާ ޖަހއިދިން ގޯލްގެ އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓްގެ ކުރީގައި ދެންތިބީ އާސެނަލްގެ ތިއަރީ އޮންރީއާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ރޫނިއެވެ. އޮންރީ ޖަހާފައިވަނީ 175 ގޯލެވެ. ރޫނީ ޖަހާފައިވަނީ 183 ގޯލެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މޮރީނިއޯ އާއި ޕޮގްބާއާއި ދެމީހުންކުރެން ޔުނައިޓެޑްގައި ދެމިހުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެކަކަށް ؟

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް މޮރީނިއޯއާއި މިޑްފިލްޑަރ ޕޯގްބާއާއި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން  ޓީމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެކަކަށްކަމުގައި އިގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ...

ވާޑީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެސްޓާ އިން ސިޓީ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށްފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ 5 – 2  ގެ ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިވެއްޖެވެ. ގަބޫލް ކުރަން ...

ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ...