ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިނގިރޭސީން ބަލިކޮށް، ބެލްޖިއަމުން ތިންވަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

ތިންވަނަ ހޮވުމަށް ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގް ސްޓޭޑިއަމްގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އިނގިރޭސީން އަތުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވީ 2-0ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކުރި  ފުރަތަމަ ހަތަރު މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯމަސް މުނިއޭއެވެ.  ތޯމަސް މުނިއޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން މިލަނޑަކީ އެޓީމުގެ ނާސޭ ޗޭޑްލީ ދިން ބޯޅައަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ބެލްޖިއަމް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގައި ބެލްޖިއަމުން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު 82 ވަނަ މިނިޓްގައި ޑި ބްރޭނާ ދިން ބޯޅައެއް ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހަޒާޑެވެ.

މިރޭގެ މެޗަށްފަހު ބެލްޖިއަމްއަށް ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ލޯ މެޑަލް ދީފައެވެ

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް އޮންނާނީ މާދަމާ ރޭގައެވެ. މާދަމާ ރޭ 8:00ގައި އޮންނަ ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ފްރާންސާއި ކްރޮއޭޝިއާއެވެ. ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގެ ލުޒްނީކީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

މިއީ ކްރޮއޭޝިއާއިން ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލެއްގައި ވާދަކުރާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމްބާޕޭ ރެއާލްއަށް ، ރެއާލުން ހަޒާޑު ވިއްކާލަނީ

އެމްބާޕޭ ގެންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހަޒާޑް އާއި އިތުރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވިއްކާލަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. ...

މަހްރޭޒް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލުން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ލެސްޓަ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރިޔާދު ކަރީމް މަހްރޭޒް ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ލިވަޕޫލުން ފަށައިފި އެވެ. ...

ސިޓީގެ ސާނޭ ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ފަށައިފި

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ސާނޭ ގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ބަޔާން މިއުނިކުގެ އިސްވެރީން ފަށައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސާނޭއަކީ މިދިޔަ ޖަނަވަރީގެ ...