ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވިޔަސް ރައީސް ސާލިހަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: ފައްޔާޟު

ރައްޔިތުންމެމަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ސާލިހަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޟް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފައްޔާޟު ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވި ބޭފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާ މަޑު ކުރެއްވީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ޕާޓީން ވަކިވެ، އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ނިންމާފައި ވާތީ، ނަޝީދު އެ ގޮތަށް ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މި ފަހަރު ކުރިމަތިލެއްވުން ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޟު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ރައީސް ނަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހްތިރާމް ކުރަން. އެއީ ޕާޓީ މެންބަރުންގެ ލޯބި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ލީޑަރެއް.”

ފައްޔާޟު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލް ކުރައްވާ 12 މެންބަރުން އެޕާޓީން ވަކިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމުން ވެސް އެޕާޓީއަށް ނޭދެވޭ އަަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި މިހާރު ވެސް އެމްޑީޕީއަށް އިތުރު މެންބަރުން ގުޅެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވަކިވެގެން ދިއުމަކީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ މަސް ފެކްޓްރީގައި ޖާގަ ނެތުމުން، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވަން ކޫއްޑޫއަށް ދިޔުމަށް މިފްކޯއިން އެދިއްޖެ

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ޓޭންކު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާތީ، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވުމަށް ...

މީދޫގެ 3 ކުޅުންތެރިއަކު 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމްގެ ޕްރެޓިސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެފުރައިފި

މީދޫގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެ ފުރައިފިއެވެ. 23 އަހަރުން ...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރުކަކުން ވެއްޓިގެން ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރުކަކުން ވެއްޓިގެން ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ...