ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

ކަނޑާ ވައްޓާލި ފެންފޯއް ރުކެއް މަގުން ސައިކަލް ދުއްވާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

މީދޫ ދެށިނާ މަގުގައި ހުރި ގެެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައިހުރި ފެންފޯއް ރުކެއް ކަނޑާ ވައްޓާލުމުން އެރުއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު ވަގުތު މަގުން ސައިކަލެއް ދުއްވާފައިދިޔަ ހުޅުދޫ އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ރުކުންޖެހި އެމީހާއަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބިގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން އެބަގެންދޭ

ތަފްސީލް އަންނަނީ

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަރަދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޝަރީފު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާޙީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ)، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އޭނާގެ ...

އައްޑޫގައި ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތްދޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އާއްމުކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން    އައްޑޫސިޓީ ...

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ، ހިތަދޫ މީހަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ...