ސެމްސަންގްގެ އާ ފޯނު ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަންނަ މަހު ނެރޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ލަސް ވޭގަސްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންސިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޝޯގައި ސެމްސަންގުން ވަނީ އެކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އެކުންފުނީގެ މޮބައިލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ރައީސް ޑީޖޭ ކޮހް ވެސް ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 ނެރޭނީ އަންނަ މަހު ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި ބާއްވާ މޮބަައިން ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައެވެ.

އެސް9 ނެރޭނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި ކަމަށާއި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކަށް ފޯނު ފޯރާނީ މާޗް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށްވެސް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އާ ފޯނާ ގުޅޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް ސެމްސަންގު ކުންފުނިން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ބެލެވޭގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އެސް8 އާ އެއްގޮތަށް މި ފޯނު ވެގެންދާނީ ކްރިޓީކުންގެ އަނގަތަށް ބަންދުކޮށްލާނެ، ސެމްސަންގަށް ވަފާތެރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ރަނގަޅު ހަދިޔާ އަކަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުން 30-50 ޕަސެންޓް ކުޑަވާނެ، އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރު – ޝަރީފް

ކަރަންޓަށް ބިލްކުރާ ބޭންޑް ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ހެދުމުން ގޭބިސީތަކުގެ މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން 30 އާއި 50 އިންސައްތައަށް ...

އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ރަށްރަށުގައި ވިއްކާނެ އެޖެންޓުން ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްގެ ބާވަތްތައް، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ...