ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެގްޒިބިޝަންގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ކުރިއަށްދާ “މޮސްކޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް” (އެމްއައިޓީޓީ) ފެއާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ގައުމުތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މި މަހުގެ ތޭރަ ވަނަ ދުވަހުން ފަނަރަވަނަ ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ އަށާވީސް ކުންފުންޏަކުން 55 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއައިޓީޓީ ފެއާއަކީ ރަޝިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބީޓޫބީ އެގްޒިބިޝަނެވެ. މި ފެއާގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ސްޓޯލް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާދަކާދައާއި ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ގައުމުތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އެމްއައިޓީޓީ ފެއާ ބާއްވާ މިއީ 25 ވަނަ އަހަރެވެ. މި އަހަރުގެ ފެއާގައި އެކި ގައުމުތަކުން ސޯޅަސަތޭކަ ކުންފުނިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ފެއާގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި މާކެޓިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މި ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބް ލިބޭ އެމްއައިޓީޓީ ފެއާއަށް މިދިޔަ އަހަރުވެސް ތޭވީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާއަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ އެއްގައުމެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް ރަޝިއާއިން ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ނުވަސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ދެހާސް ސޯޅަވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ތިރީސް ތިން އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ހުޅުވަނީ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް އެރިސޯޓުން ...

މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ. މާފަރު އެއާޕޯޓަކީ، ސިންގަޕޫރުގެ ޓަފް ...

އުރީދޫން 60 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު އާ ޕެކޭޖްތަކެއް

އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންސްތަކުގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަށް އިތުރުކޮށް، މުޅިން އައު ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކުރުމާއި ...