އެފްއޭކަޕް ޗެމްޕިއަންސް ލެސްޓާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވިހުރުވާލީ ފަލަސްތީނު ދިދަ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިގިރޭސި އެފްއެޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލެސްޓާސިޓީގެ ފްރާންސްގެ 21 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވެސްލީ ފޮފާނާ އާއި އިނގިރޭސި 21 އަހަރުންދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޗަައުދަރީ ފަލަސްތީންގެ ދިދަ ދަނޑުމަތީގައި ދައްކާލި މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް

ހަމްޒާ ޗައުދަރީ އަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވާއިރު މީގެކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ތިބިކަން މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައި – .

މެޗަށްފަހު މުސްލިމް މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔަ މިމަންޒަރުން މީޑިއާގެ ސަމާލުކަންލިބި ގިނަ ބައެއްގެ ހިނިތުންވުމާއި ލޯބި މި ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ލިބިފައި.

އަަނެއްބަޔަކު ބުނާގޮތުން މިއީ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް މި ދެ ކުޅުންތެރިން ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފުޓުބޯޅަ ނުވެއްދުމަށް އެއްބަޔަކު ވަނީ ޓްވިޓާގައި ގޮވާލާފައި.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލްގެ ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން ބާއްވައިފި

މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލް) އިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ “ސްޓާފް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ކާފިއު ހިންގާފައިވާ ގަޑި

ބަރާބަރު ހަވީރު ހަޔެއް ޖެހުމާއެކު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުތައް ފަޅުވެއެވެ. އެއީ ހަވީރު ހަޔަކުން ފަތިހު ހަތަރަށް ކޮވިޑް ...

ކޯވިޑް-19 : ހިންމަފުށި ރިހެބުން 3 މީހަކު ޕޮޒިޓީވްވެެ އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ކ.ހިންމަފުށި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ...