ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

advertisement

ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފައިވާ 25 ރަށުގެ ތެރެއިން ހުވަދު އަތޮޅުގެ 4ރަށް ފިޔަވައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ ރަށްތަކަކީ:

 • ހދ. ފިނޭ ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ، ހދ. ކުމުންދޫ ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
 • ށ. ފުނަދޫ ، ށ. މިލަންދޫ
 • ބ. ކެންދޫ، ބ. ގޮއިދޫ
 • ޅ. ހިންނަވަރު
 • ކ. ތުލުސްދޫ
 • ވ. ކެޔޮދޫ، ވ. ފެލިދޫ، ވ. ފުލިދޫ
 • މ. ދިއްގަރު
 • ފ. މަގޫދޫ، ފ. ނިލަންދޫ
 • ތ. މަޑިފުށި، ތ. ހިރިލަންދޫ
 • ލ. ފޮނަދޫ
 • ޏ. ފުވައްމުލައް
 • ސ. ފޭދޫ

އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް މިއަދު އިއުލާނުކުރުމަށްފަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖޭގައި ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އައުޓްޑޯ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓެއް ގާއިމްކުރީ ކ.ހުރާގައެވެ. އެތަން ހުޅުވާފައިވަނީ 2020ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގައެވެ. އެ ވޮލީކޯޓު ހުޅުވުމަށްފަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިތުރު ރަށްރަށުގައިވެސް މިފަދަ ކޯޓުތަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

advertisement
 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިއްމެ ގޯލަކާ އެކު ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހަބޭސް އަށް

“ގައުމު” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ” ...

ސައުތް އެފްރިކަން އެއަރލައިންސްގެ ސީދާ ދަތުުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަށް ފަށައިފި

ސައުތް އެފްރިކަން އެއަރލައިންސްގެ ސީދާ ދަތުުރުތައް ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ސައުތް އެފްރިކަން އެއާރލައިންސްގެ ފުރަތަމަ ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ތެރެއިން ދިވެއްސަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލޭން ތެރެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ...