ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުންނަށް ވާދޫން ބިން ދޫކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުންނަށް ގދ. ވާދޫން ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ވާދޫ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން އަބްދުﷲ އެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުންނަށް މި ރަށުން ބިން ދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޯގަނިޒޭޝަނަކާއެކު މިކަމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރާވެސް މަޝްވަރާ ކުރާނަން”  

އޮންލައިންނޫސް “ވަން” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އޭނާގެ އެހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން، އެ މީހުންގެ ވަޒަން ދޫކޮށް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ނަމަ، ވާދޫއަށް ހިޖުރަކުރެވެން އޮތްކަން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލާއި ވާދޫގެ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވަނީ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން އެ ރަށަށް ހިޖުރަކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، އެ ފުރުސަތު ދޭންކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

“މީގެ އިތުރަށް އަޅުގަޑުމެން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރީ އިޒްރޭލު މީހުންނަށް ރަށުގެ ސާފިން ޕޮއިންޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް. އަދި ވާދޫއަށް އިޒްރޭލު މީހުންނަށް ނާދެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް،” އޮންލައިން ނޫސް ” ވަން ” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ވާދޫއަށް ބަދަލުވާ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުން ދަނޑު ބިންތައް ދިނުމަށްވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މަސްދަރު: ވަން އޮންލައިން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށް، ބޯޑަރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މިގޮތައް ނިންމެވިކަން ...

ކޮވިޑް 19 އަށް ހުޅުދޫ މީދުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ...

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނާއި ...