ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ...

އައްޑޫސިޓީގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ...

މިފަހަރު ރައީސް ނަޝީދު ގުޑުވާނުލެވޭނެ- ނަވާޒް

މިފަހަރު ރައީސް ނަޝީދު ގުޑުވާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި ނަޝީދު ހުންނެވީ ސާބިތު ކަމާއިއެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ...

އަންއެމްޕްލޯއީމެންޓް ބެނެފިޓް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފުކުރަނީ

ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރަންސް ބެނިފިޓް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި ...

އަދާލަތު ޕާޓީ – ކުރެވުނީ ފަހި ތަޖުރިބާއެއް، އެމްޑީޕީ އާއެކު ކޯލިޝަންގެ މަޝްވަރާއަށް ދާން ނިންމައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާ ކުރަން މި ސަރުކާރު ...

މާބައިދޫގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކޮށް ހިންގުން ފެނަކަ އަށް

ލ. މާބައިދޫގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކޮށް ހިންގުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި ...

“ފިކުރެއްގެ ދިރުން”ގޮފީގެ ފަރާތުންވެސް ގާސިމާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި، އެޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކި ސިޔާސީ ...

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އައިލެންޑް އެވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެންއައިލެން އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާލާފައިވާ އިނާޔަތްތައް އަލުން ދޭން ނިންމިކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އައިލެންޑް ...

ކޯޓަކުން ކުރި އެންމެ ހަލާލު ހުކުމަކީ ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމް: ރޮޒޭނާ

ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމަށްވުރެ ހަލާލް ހުކުމެއް މިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް ނުކުރާކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ...

ރައީސް ސާލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުން ހުކުރުދުވަހުގެރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ...