މާނާ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މީދޫ ރަށްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެކަމެއްނޫން- މީދޫދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު އައްދު

މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޢާނާ މުމްތާޒު ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން އައްޑޫމީދޫ ރައްޔިތުން ބަލައި ނުގަންނަކަމަށް މީދޫދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހުމާނު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

އަބްދުއްރަހުމާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މާނާ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާގުޅޭގޮތުން އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުއްވުމެއްގައެވެ.

މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޢާނާ މުމްތާޒު

މިލިއުމުގައި އިތުރަށް އަބްދުއްރަހުމާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަޢާނާއަކީ މީދޫގެ  ގިނަރައްޔިތުންގެ ލޯބިލިބި އެންމެންނާ ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ ކަނބަލެއްކަމަށާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ކޮންމެ ނިޔަތެއްގައި ކުރިޔަސް އައްޑޫމީދޫ ރައްޔިތުން މިކަން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށެވެ.

” ލާމަރުކަޒު ވުމުގެ ހަގީގީ މަގްސަދު ހާސިލްވާނީވެސް އެބައެއްގެ ތެރެއިންވާ ބަޔަކު އެބައެއްގެ ހިދުމަތުގައި ތިބެގެން”

އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ފޭސްބުކްޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަވަށު އޮފީސަތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ” ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ” ގެ މަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފުން އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާ މިކުރެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ނަތީޖާ ދެނެ ގަތުމަށް ކުރެވޭ ބަދަލެއްކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފި

މާލެ އާއި އިނގުރައިދޫގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގެންފިއެވެ. ޑްރަގް އެންފޯރސް ޑިޕާޓްމެންޓު އެކްޓިންގ ...

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ މޫސުން ގޯސް!

މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ...

ކޮވިޑް-19: ހުޅުމާލޭ ޖަލުން 6 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ!

ހުހުޅުމާލޭ ޖަލުން ހަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ކަރެކްޝަންސުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހުޅުމާލޭ ...