ޣައްޒާ ޢުދުވާނަށް ހަ މަސް, ޝަހީދުންގެ ޢަދަދު 33,000ން މައްޗަށް

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުން ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ފެށި ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނަށް އޭޕްރިލް 7 ވަނަ ދުވަހު ހަ ...

އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ސުންނާފަތިކޮށް, 400އެއްހާ މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ހުންނަ އަލް-ޝިފާ ހަސްފަތާލު ސުންނާފަތިކޮށް, 400އެއްހާ މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލުމަށް ފަހު ޔަހޫދީ ފައުޖުގެ ޖައްބާރު ...

“އަލް-ޝިފާ ހަސްފަތާލުގައި ތިބި ބަލިމީހުންގެ ހާލަތު ސީރިޔަސް”

ފަަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަލް-ޝިފާ ހަސްފަތާލުގެ ތެރެއަށް ގަދަ ބާރުން ވަދެގަނެ, ޔަހޫދީ ސިފައިން ހިންގި ގަތުލުއާންމާ ގުޅިގެން, އެ ...

ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 10,000 އަށް އަރައިފި

އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުގައި ޝަހީދު ...

ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުންނަށް ވާދޫން ބިން ދޫކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުންނަށް ގދ. ވާދޫން ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ...

އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވަން އދ.ގެ ހާއްސަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ

ފަލަސްތީންގެ ކުށެއް ނެތް އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އދ.ގެ ހާއްސަ ކުއްލި ...

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް ނަސްރުދެއްވުމަށް އެދި ގުނޫތު ކިޔަން ނިންމަވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނަސްރުދެއްވުން އެދި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ...

ޔަހޫދީން  1،000 ޓަނުގެ ގޮވާތަކެތި ޣައްޒާއަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފި

ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތަކެއް ފެށުމާ ގުޅިގެން ޔަހޫދީން  1،000 ޓަނުގެ ގޮވާތަކެތި ޣައްޒާއަށް ...

ހިންދޫ ދީން ފަތުރަން އުޅުނު މީހާ ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ހިންދޫ ދީން ފެތުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ކުލާސްތަކެއް ނަގަން އުޅުނު މީހާ ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ މާލޭގެ ހޮޓަލެއްގައި “ސްޕިރިޗުއަލް ހީލާ”އެއްގެ ...

އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ދަރިކަލުން ހަންޓާ ބައިޑެންއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ފުޅާކޮށްފި

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އެކު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތައް ހިންގި ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާއެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ...