ހިންދޫ ދީން ފަތުރަން އުޅުނު މީހާ ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ހިންދޫ ދީން ފެތުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ކުލާސްތަކެއް ނަގަން އުޅުނު މީހާ ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ މާލޭގެ ހޮޓަލެއްގައި “ސްޕިރިޗުއަލް ހީލާ”އެއްގެ ...

އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ދަރިކަލުން ހަންޓާ ބައިޑެންއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ފުޅާކޮށްފި

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އެކު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތައް ހިންގި ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާއެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ...

ނައިޖީރިޔާގައި މިސްކިތެއް ވެއްޓި ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ނައިޖީރިޔާގައި މިސްކިތެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމަވެތި ހާދިސާ ...

އިންޑިޔާގައި ހޫނު ގަދަވެގެން 34 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވެ މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 34 އަށް އަރައިފިއެވެ. ހޫނުގެ ...

ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު އަވަށެއް މިނިވަންކޮށްފި

ޔޫކްރެއިނަށް އަތްގަދަކޮށްފައިވާ ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުން ފަށާފައިވާ ކައުންޓަރއޮފެންސިވް ނުވަތަ ރައްދު ޙަމަލާގެ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ...

އިންޑިޔާއަށް އަސްކަރީ ޑްރޯން ވިއްކަން އެމެރިކާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެމެރިކާއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާއަށް އަސްކަރީ ޑްރޯންތަކެއް ...

އިންޑިއާގައި 2،000 ރުފީސްގެ ނޫޓުތައް ދައުރުކުރުން ހުއްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިންޑިއާއިން 2،000 ރުފީސްގެ ނޫޓުތައް ދައުރުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެ ގައުމުން 2،000 ރުޕީސްގެ ނޫޓުތައް ދައުރުކުރުން ...

ބެން-ގުވީރު އަޤްޞާއަށް ގޮސް މުސްލިމުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި

ޔަހޫދީ އިސްރާޢީލުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ވަޒީރު އިތަމާރް ބެން-ގުވީރު ބައިތުލްމަޤްދިސްގައި ހުންނަ މުސްލިމުންގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ މުގައްދަސް ...

ތުރުކީ އާއި ސީރިއާއަށް ރާއްޖެއިން އެއް މިލިޔަން މަސްދަޅު ހަދިޔާ ކުރަނީ

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އައި ދެ ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އެ ދެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ...

އައްޑޫގައި ދާއިމީކޮށް ޓީޓީ ކޯޗަކު ބަހައްޓައި އެކުޅިވަރު އާލާކުރަނީ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ...