މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް – ކަރީމްވަނީ 40 އަހަރު މެދުނުކެނޑި ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި

މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭ ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ.ބައިސިކަލް ޑޭގެ ގޮތުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މީދޫގައި ވެސް ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ...

މާނާ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ މީދޫ ރަށްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެކަމެއްނޫން- މީދޫދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު އައްދު

މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޢާނާ މުމްތާޒު ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން އައްޑޫމީދޫ ރައްޔިތުން ...

މީދޫ ކައުންސިލަރު ސޯލިހާގެ މާމަ ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އާމިނަތު ސޯލިހާގެ މާމަ، މީދޫ ކަނީރުމާވާދީ އާމިނަތު ވަރުދާ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ސޯލިހާގެ ...

މާނާ ހުޅުދޫ އޮފީހަށް މޫސާ ސިއްދީގު މީދޫ އޮފީހަށް ބަދަލުކޮށްފި

މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މާނާ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ...

އައްދުއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާއަށް  އިންތިހާބުވި އަބްދުއްރަހުމާނަށް (އައްދު) އަށް ލިބުނު  ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ...

ޝާޑުއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހުޅުދޫގައި ހަވާ އަރުވަނީ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ޝާހިދު  (ޝާޑު) އަށް ލިބުނު  ކާމިޔާބީ ...

މީދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު އައްދު ވެސް ސަރުކާރު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި

ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ތާއީދު އޮތް 74 ކެންޑިޑޭޓުން މަޖިލީހަށް ހޮވިފައިވާއިރު، އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ  އިންތިޚާބީ މެންބަރު ...

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީގެ ޝާޑުއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީންގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ޝާހިދު ( ޝާޑު ) ...

މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މީދޫ ...