ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައިން 20 ޕަސެންޓް ކޮވިޑް ޓާސްކް ފޯސްއަށް

ހދ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުހައްމަދުގެ އޭނާގެ މިމަހުގެ މުސާރައިން 20 ޕަސެންޓް އެރަށު ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯސްއަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އަމީން މުހައްމަދު އެކަން އިއުލާނުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖެހި ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަހުގެ މުސާރައިގެ 20 ޕަސެންޓް ކޮވިޑް-10 ޓާސްކް ފޯސްއަށް ބޭނުންވާ މާސްކާއި ސެނިޓެއިޒަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ފްރަންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަސީލަތްތައްނެތުމަކީ ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް ފޯސް ތަކަށް ދިމާވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް.” އަމީން ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ޕްރަންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަސީލަތްތައް ނެތުމަކީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮޕް 24 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު ފުރާވަޑައިގެންފި

އދ.އިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ،  ކޮޕް 24 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް   ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ...

އައްޑޫގައި ޑެންގޫ ހުމާއި، ލޮލުރޯގާއާއި، ވައިރަލް ހުން ފެތުރެނީ

މި ދުވަސްވަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑެންގޫ ހުމާއި، ލޮލުރޯގާއާއި، ވައިރަލް ހުން ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އައްޑޫ ...

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާނެއް މީހެއް ކަނޑައަޅާނީ އީޔޫ އަކުން ނޫން: މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮސް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި ގައުމުގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ...