ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ދެން އެ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް އެ ރަށަކުން ނުލިބޭނެ އެވެ. ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާން ކުރީ، އެއް މަސް ދުވަހަށެވެ.

މި ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވެސް އަންނަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ވެސް އަންނަ ހަފްތާގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު މި ބަލި ރާއްޖެއިން ފެނުނު ފަހުން 13 މީހަކު ވަނީ ޕޮޓިވްވެފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލޭ މިސްކިތެއްގެ އިމާމުކަން ކުރާ މީހަކު ހިމެނޭކަން ހާމަ ވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ...

ފަންނީ މީހުން ބިނާ ކުރަން އެމްޕީއެލް އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އަށް ހުނަރުވެރި، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހަޔަރަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ...

ރިއަލް އެސްޓޭޓުގެ ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫ ހަންކެޑެ އަދި ގާފަރުފަޅު ކަނޑައަޅައިފި

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ދެ ތަނެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ...