ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ހަފްތާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބުރާންޗުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ފެނަކައިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވާ އެހެން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ މީދޫ ބްރާންޗުގެ ކޭޝް ކައުންޓަރުން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީވެސް ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށް  ފެނަކައިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

19 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން 26 މާރިޗު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް 19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (1)

  • ޝުކުރީ

    ސްޓެލްކޯ އިން 1 ޓަނު ފެން ހިލެއި ތެބެދެތާ. ފެނަކަ އިން ހިލެއި ފެން ނިދެނީ ތޭ އަމެއްލަ މީހަކާގެ ތަރިކާކީ އާ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ރަންއިން އެމްއޭޕީޑީއަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ

ބީއެމްއެލް އަދި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން މި އަހަރު ބޭއްވި “ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒަ ރަން” ...

އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްދާނެ: ރައީސް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ އުތުރުންއޮތްމަގު ސާފްކޮށް އެމަގުފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް . މިމަސައްކަތް ...