އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ލިންކުރޯޑުން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފުރޮޅާލައިގެން ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގިއިރު އެކާރުގައި ދެމީހަކު ތިއްބިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް މާބޮޑު ހާނީއްކައެއްވެފައި ނުވިޔަސް ކާރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީވެފައެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގެ ގުޅިފައިވާ ފަޅުރަށްތަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި ކުނިކޮށި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގާފައިވާ ދެ ސަރަހައްދެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަސައްކަތް ކުރަނީ އައްޑޫސިޓީ ހަކަތަ ޕްލާންޓް ޖުލައިމަހު ނިންމަން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރާ ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައިމަހަށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ...

މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުން ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދުވަނީ، އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ރަސްމީގޮތުން ...

މާލެ ސަރަހައްދުން ރެންޑަމް ކޮވިޑް 19 ގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރެންޑަމްކޮށް ސާމްޕަލްތައް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ...