ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މި ބައްޔަށް މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބިދޭސީއެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. މި މީހާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. މި މީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ. މިމީހާއަކީ މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެއްވެސް މީހަކާ ސީދާ ދިމާވި މީހެއް ނޫންކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވޭ.

ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވެ މުޖުތަމައުގައި ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި ސީދާ ދިމާވި މީހުން ދެނެގަނެ، އެމީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ހަލުވިކަމާއިއެކު ކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 36 މީހެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން 16 މީހުންނަކީ މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުން

 • 15 އޭޕްރީލްގައި އެކަކު
 • 16 އޭޕްރީލްގައި 2 މީހުން
 • 17 އޭޕްރީލްގައި 6 މީހުން
 • 18 އޭޕްރީލްގައި 7 މީހުން
 • 19 އޭޕްރީލް އެކަކު

ރަނގަޅުވި މީހުން

 • 20 މާރޗް 2020ގައި 2 މީހަކު
 • 21 މާރޗް 2020ގައި އެކަކު
 • 23 މާރޗް 2020ގައި 2 މީހަކު
 • 25 މާރޗް 2020ގައި 3 މީހަކު
 • 26 މާރޗް 2020ގައި އެކަކު
 • 28 މާރޗް 2020ގައި 2 މީހަކު
 • 29 މާރޗް 2020ގައި 2 މީހަކު
 • 12 އޭޕްރީލް 2020 އެކަކު
 • 14 އޭޕްރީލް 2022 މީހުން

ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި، މުޖުތަމައުގައި ބަލި ފެތުން ކޮންޓްރޯކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހަރުކަށި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދުކޮށް، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ މެދުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރަތް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު  މިނިސްޓްރީ ...

ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ...

ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ޔުއޭފާ ސުޕަ ކަޕް ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްޕެއިނުގެ ވިޔަރެއާލް ބަލިކޮށް  ޗެލްސީން ޔުއޭފާ ސުޕަ ކަޕް ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޗެލްސީން ސްޕަކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައިމިވަނީ ރޭ ނޮދަން ...