ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން  ލިވަޕޫލް އާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ނަޕޯލީ ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ނަޕޯލީގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ނަޕޯލީން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗްގެ 90 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޮރެންޒޯ އިންސީނިއޭ އެވެ.

 

ރޭ  ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި  ލިވަޕޫލްގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ނަޕޯލީގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް  ލިވަޕޫލަށް  ނުރައްކާތެރި އެންމެ ހަމަލާއެއް ވެސް ފޮނުވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ލިވަޕޫލްގެ ގޯލަށް ނަޕޯލީގެ ކުޅުންތެރީން ނުރައްކާ ތެރި އެތައް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު ނަޕޯލީން ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތައް ހުށިޔާރުކަމާއެކު ލިވަޕޫލްގެ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

 

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވަޕޫލް ހިމެނޭ ގްރޫޕް ސީގައި ރޭ  ރެޑް ސްޓާ އާއި ބައްދަލުކޮށް ޕީއެސްޖީވަނީ 6 ލަނޑު 1 ލަނޑުގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

މިމެޗްގައި ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ތަރި ނޭމާ ވަނީ ހެޓްރިކެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެޓީމުން ދެން މިމެޗްހައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ގޯލުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޑިސަން ކަވާނީ އާއި އެންހެލް ޑި މާރިއާ އަދި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ. ރެޑް ސްޓާގެ ހަމައެކަނި ގޯލު ޖެހީ ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މާކޯ މަރީން އެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސީގައި ކޮންމެ ޓީމެއް 2 މެޗް ކުޅެފައިވާއިރު 4 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން 1 ވަނާގައި އޮތީ ނަޕޯލީއެވެ. 2 މެޗުން 3 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ލިވަޕޫލްއާއި ޕީއެސްޖީ ދެވަނަ ލިބޭއިރު ރެޑްސްޓަރ އަށް ދެމެޗު ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 1 ޕޮއިންޓެވެ.

ލިވަޕޫލްއާއި ނަޕޯލީ ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ: ސަން ޔޫކޭ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިޓީ ބަލިކޮށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލް ހޯދައިފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރިމެޗު ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްފަށައިގެން ގިނަވަގުތު ...

އޮލިމްޕިކްސްގެ ހަތް މެޑަލްއާއެކު އެމާއަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

އޮލިމްޕިކްސްގެ ފެތުމުގެ އިވެންޓްތަކުން ހޯދި ހަތް މެޑަލްއާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާ އެމާ މެކްކިއޯން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި ...

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ ދަތުރުކޮށްފި

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ  ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ބާސެލޯނާ ސެމީފައނަލަށް ދަތުރުކުރީ ރޭ  ކުޅެވުނު ކުއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗް ...