ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުލުން މޮނާކޯގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވުނު  ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގުރުނަގައިދިނީ އޭސީ މިލާނާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކާކާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އުރުގުއޭގެ ޑިއެގޯ ފޯލާނެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 18 ގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 12 ގައި ފަށާއިރު މެޑްރިޑުގެ ވަންޑާ މެޓްރޮޕޮލިޓާނޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ ޖޫން 1 ގަ އެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޓީމްތައް ހިމެނުނުގޮތް

ގްރޫޕް އޭ: އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ، ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ، މޮނާކޯ ، ކްލަބް ބްރުގެސް

ގްރޫޕް ބީ: ބާސެލޯނާ ، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ، ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވެން ، އިންޓަ މިލާން

ގްރޫޕް ސީ: ޕީއެސްޖީ ، ނަޕޯލީ ، ލިވަޕޫލް ، ރެޑް ސްޓާ ބެލްގްރޭޑް

ގްރޫޕް ޑީ: ލޮކޮމޯޓިވް މޮސްކޯ ، ޕޯޓޯ ، ޝާލްކާ ، ގަލަތަސަރާއީ.

ގްރޫޕް އީ: ބަޔާން މިއުނިކް ، ބެންފީކާ ، އަޔަކްސް ، އޭއީކޭ އެތެންސް

ގްރޫޕް އެފް: މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ,ޝަކްތާ ޑޮނެސްޓްކް , އޮލިމްޕިކް ލިޔޯން ، ހޮފެއިންހެމް

ގްރޫޕް ޖީ: ރެއާލް މެޑްރިޑް ، އޭއެސް ރޯމާ , ސީއެސްކޭއޭ މޮސްކޯ , ވިކްޓޯރިއާ ޕްލެޒެނ.

ގްރޫޕް އެޗް: ޔުވެންޓަސް ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް , ވެލެންސިއާ , ޔަންގް ބޯއިސް .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

16 އަހަރަށް ފަހު ރާމޯސް ރިއާލް ދޫކޮށްލަނީ

16 އަހަރަށް ފަހު ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރިއާލްއިން ބުނެފިއެވެ. މިމަސް ...

އެސެންސިއޯ އަށް ޔުނައިޓެޑުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާކޯ އެސެންސިއޯ އަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި ...

ސްކޮޓްލެންޑް އަތުން އިންގްލެންޑަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގަޑިން ރޭ ދަންވަރު ކުޅެވުނު މެޗުގައި ވަރުގަދަކަމަށް ބެލެވުނު އިންގުލޭންޑަށް އެ ޤައުމުގެ އަވަށްޓެރި ...