2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން  ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ބާސެލޯނާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މޮރޮކޯގައި ރޭ  ކުޅެވުނު ސްޕެނިޝް ސްޕަކަޕްގެ މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ ސެވިއްޔާއިންނެވެ. މެޗްގެ 9 ވަނަ މިނިޓްގައި ސެވިއްޔާއިން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕަބްލޯ ސަރަބިއާއެވެ.

ޕަބްލޯ ސަރަބިއާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން މިލަނޑު އޮފްސައިޑްކަމަށް ބަލާ އެންމެ ފުރަތަމަ މިއީ ލަނޑެއް ނޫންކަމަށް ރެފްރީ ނިންމި ނަމަވެސް ސެވިއްޔާގެ ކުޅުންތެރީންނާއި އޮފިޝަލުން މައްސަލަޖެއްސުމުން ވީއޭއާރ ރިވިޔުއަށް ފަހު ނިންމީ ޕަބްލޯ އޮފްސައިޑް ނޫން ކަމަށެވެ. މިއީ ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގައި ވީއޭއާރ ބޭނުން ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިމެޗްގައި  ބާސެލޯނާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ 42 ވަނަ މިނިޓްގައި ދާދި ފަހުން ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ޕީކޭއެވެ. ޕީކޭގެ މިލަނޑަކީ ލިއޮނަލް މެސީ  ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލް ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ނުކުތުމުން ޕީކޭ އެބޯޅަ ގޯލްތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ބާސެލޯނާއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބު ކުރި ދެވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ 78 ވަނަ މިނިޓްގައި ޑެމްބެލޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ދުރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ސެވިއްޔާގެ ގޯލްތެރެއަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ.

ބާސެލޯނާއިން މިމެޗްގެ ލީޑު ހޯދިފަހުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްލަން ސެވިއްޔާއަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރ ޓާސްޓެގަން ކުރި ފައުލްއަކަށް ސެވިއްޔާއަށް ޕެނަލްޓީއަކުން ލިބުނު ފުރުސަތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސެވިއްޔާގެ  ވިސާމް ބެން ޔަޑާ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މިއީ ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި 13 ވަނަ ފަހަރެވެ.  އަދި މިއީ މިފަހަރު ބާސެލޯގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުންއަންނަ މެސީ އެޓީމާއެކު ކާމިޔާބުކުރި 33 ވަނަ ތައްޓެވެ. އެހެންކަމުން، މި ވަގުތު ބާސެލޯނާގައި ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާއަކީ މެސީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އާޖެންޓީނާ  ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ، ...

ކްލަބްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތައް އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރާނެ- ބާސެލޯނާގެ ރައީސް

ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ މާލީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ އުނިކުރިނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ ...

ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...