އަނިޔާވެފައިވާ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާއިނުލާ ކުޅުނު އެލްކްލެސިކޯ މެޗްގައި ބާސެލޯނާއިން ރެއާލްމެޑްރިޑް 5 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

މިނަތީޖާއެކު ބާސެލޯނާ ލީގުގެ ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައިއޮތީ 21 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ރެއާލްއޮތީ 14 ޕޮއިންޓާއެކު 9 ވަނާގައެވެ.

މިމެޗްގައި ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިނީ ދެކުނު އޮފެރިކާގެ ކުޅުންތެރީންނެވެ. ބާސެލޯނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ ކުޓީނިއޯއެވެ. އޭގެ ފަހުން އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ސުވަރޭޒް ވަނީ ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ. ބާސެލޯނާގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ކުޅެން ނިކުތް ޗިލީގެ އާޓޫރޯ ވިޑާލް އެވެ.

ރެއާލްގެ ހަމައެެކަނި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން 5 ވަނަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު މާސެލޯއެވެ.

މިމެޗްގައި ސުވަރޭޒް ހެދި ހެޓްރިކަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްގެ ރޮމާރިއޯ އެލްކްލެސިކޯމެޗެއްގައި ބާސެލޯނާއަށް ހެޓްރިކް ހަދައިދިންފަހުން މެސީފިޔަވައި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކު ހެދި ފުރަތަމަ ހެޓްރިކެވެ

އަދި ރެއާލްގެ  ކީޕަރު ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޓުވާ ކޮޅަށް ބާސެލޯނާއިން ޖެހި ފަސްގޯލާއެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ސްޕެނިޝްލީގުގައި ބާސެލޯނާއިން އެކީޕަރަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެގިނަ ގޯލް ޖެހި ކީޕަރަށެވެ.  މިސީޒަނުގައި ޗެލްސީން ރެއާލްއަށް ބަދަލުވި ކޯޓުވާ ގޯލް ބެލެހެއްޓި މެޗްތަކުގައި ބާސެލޯނާއިންވަނީ 19 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އެއީ ކޯޓްވާ އެތުލެޓިކޯމެޑްރިޑަށް ކުޅުނު މެޗްތަކާއެކުގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޗެލްސީން އިސްތިއުފާ ނުދޭނެ ކަމަށް ކޮންޓޭ ބުނެފި

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ. ...

ޕީއެސްޖީއާއި ޔުއެންޓާސް ބަލިކުރިގޮތައް ބާސެލޯނާވެސް ބަލިކުރެވޭނެ- ސޯލްޝެއާ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގްގައި  ބާސެލޯނާ ބަލިކުރަން މިސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކުރި ބައެއް މެޗްތަކަކީ ކުޅުންތެރީންނަށް ލިބޭ ...

އިތުރު ދެއަހަރު ބާސެލޯނާއި މަޑުކުރަން ޑެމްބަލޭ ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އުސްމާން ޑެމްބެލޭ، އެ ކުލަބުގައި އިތުރު ދެ އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމައި ...