ނޭޕާލާ ބައްދަލުކޮށް ސީދާ ތިންސެޓް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެެއްޖެވެ.

މި މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވެފައިވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ނޭޕާލުން ހޯދީ 25-21 އިން ނެވެ. ދެވަނަ ސެޓް ނޭޕާލް ގެންގޮސްފައިވަނީ 25-17 އިންނެވެ. އަދި ތިންވަސެޓް ނޭޕާލުން ހޯދީ 25-15 އިންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދަން ރާއްޖެ އަށް ޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ކުޅޭ މެޗުން ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮޅުވާށެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް ވަނީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށްފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިޗާލިސަންގެ ދެލަނޑާއެކު ބްރެޒިލުން ސާބިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ޖީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފަސްފަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ބްރެޒިލުން ސާބިއާ ބަލިކޮށް ...

ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް –ސަވާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގިނަ ޕޮޓުތަކުން ފެނަކަ ޓީމު އެޓީމުގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހުޅުދޫ  ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޓީމް ފެނަކަ ...

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫ ޓީމްތައް

ހުކުރު ދުވަހު މީދޫގައި  ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ  މެޗުތައް މީދޫ ޓީމްތައް  ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ...