މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުންއަރާ 3 ލަނޑު ޖަހައިގެން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބު ހޯދައިފިއެވެ.

ސިޓީގެ ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މި މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓްގައި ސިޓީގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ވަނީ އެޓީމަށް ލީޑު ނަގާދީފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަސް މިނެޓްފަހުން ސިޓީގެ ދެވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގުންޑޮގާންއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނުއިރު 2  ލަނޑު 0 ލަނޑުން  ދެރަވެފައިއޮތުމުން ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ޔުނައިޓެޑުން ފަށާފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅު ކޮށްގެންނެވެ.

މިގޮތުން 53 ވަނަ މިނެޓްގައި ޕޯލް ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ. އަދި  އޭގެ ދެ މިނެޓްފަހުން އެޓީމުގެ ދެވަނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވެސް ޕޮގްބާއެވެ.

މިމެޗްގައި ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 3 ވަނަ ލަނޑު 69 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ  ކްރިސް ސްމޯލިންއެވެ.

މިރޭގެ މެޗުން ސިޓީ ބަލިވިއިރު މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހަށްފަހު ސިޓީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ އެޓީމު ލީގުގައި ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ލީގުގައި އެންމެފަހުން ސިޓީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެ ބަލިވީ ޗެލްސީ އަތުންނެވެ.

ލީގު ހޯދުމަށް ސިޓީ އަށް ހަ ޕޮއިންޓު ބޭނުންވާއިރު ލީގުގައި އެޓީމު ދެން ބައްދަލުކުރާނީ ޓޮޓެންހަމްއާއެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީޑިއާނެޓްގެ އާ ސެޓްޓޮޕް ބޮކްސްއާއެކު ވަރލްޑް ކަޕުގެ 10 މެޗު ޔޫއެޗްޑީ ކޮލިޓީގައި

އާ ޗެނަލްތަކާއި ވަރލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއެކު މީޑިއާނެޓުގެ އަލްޓްރާ އެޗްޑީ ސެޓަޕް ބޮކްސް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ...

ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ...

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ލިވަޕޫލްގެ ސަލާހު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް، ލިވަޕޫލްގައި ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ...