ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ލީގު ލަލީގާ ސަންޓަންޑާ މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންދާއިރު މީޑިއާނެޓުގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާ އައިސް ޓީވީ (ޗެނަލް 100) އާއި އައިސް ސްޕޯޓްސް (ޗެނަލް 102) އިން ބަލާލެވޭނެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު 2022-2021 ވަނަ ސީޒަން ފެށޭއިރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހަފަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހާސިލުކުރި ވެލެންސިއާ އެފްސީ އާއި ގެޓާފޭ އެވެ. މިމެޗަކީ ވެލެންސިއާގެ އާ މެނޭޖަރު ހޯސޭ ބޯޑަލަސް ފާއިތުވި ފަސް ސީޒަނުގައި ކޯޗުކޮށްދިން ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗެވެ.

މިސީޒަނުގައި އެންމެފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލަލީގާގެ ތަށި ދިފާއުކުރާކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ފަސޭހަ ފެށުމަކަށް ވެސް ނުވާނެ އެވެ. އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 15 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 8.30 ގައި ނުކުންނާނީީ ވޭތުވެދިޔަ ސީޒަނުގެ 8 ވަނައިގައި އޮތް ސެލްޓަވީގޯއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ހަމައެދުވަހު ރޭގަނޑު 11 ޖަހާއިރު މެސީއާ ނުލާ ބާސާ ނުކުންނާނީ ރެއާލް ސޮސައިޑާޑްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ ވެސް މިފަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ފޭވަރިޓުންނަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެންތިބި ކުލަބުތަކުން ހުވަފެން ދެކެމުން އަންނާނީ ލީގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ފައިދާ ނެގުމަށާއި ތައްޓަށް ކުރާ ވާދަބޮޑުކުރުމުގެ އުއްމީދު ވެސް އެކުލަބުތަކުން ކުރާނެ އެވެ.

ތަށިގެ ވާދައިގެ އިތުރަށް ރެލެގޭޓްވުމުން ސަލާމަތްވާން އަދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކަށް ކޮލިފައިވާން ކުރާ ވާދަވެސް ބޮޑުވެފައި ލީގު ވަރަށް ފޯރިގަދަވާނެ އެވެ.

މެޗުގެ ލައިވް ހަރަކާތްތައް މީޑިއާ ނެޓުގެ މަލްޓި ސްކްރީން ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުން، ލެޕްޓޮޕުން ނުވަތަ ޓެބްލެޓްތަކުން ކޮންމެ ވަގުތަކު ކޮންމެތާކުންވެސް ބަލައިލެވޭނެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ޔޫއެޗްޑީ ޓީވީ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް އެމްއެސްޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މެޗުތައް ބަލާލެވޭނެ އެވެ.

މަލްޓި ސްކްރީން އަދި އެމްއެސްޓީވީގައި ވެސް ރިމައިންޑާސް ސެޓްކޮށް ޕޯސް އަދި ޕްލޭ ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

މެޗުތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ބީމެއިލްގެ ލައިވް އިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި މީޑިއާނެޓުގެ ސޯޝަލް މީޑީއާ ޕުލެޓްފޯމުތަކުންވެސް ބަލާލެވޭނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑްގައި މިއަދު ހަތަރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ހަތަރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ހަތަރު  މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ...

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ރެއާއި އިއްޔެ ކުޅެވުނުމެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ ބާލިން އާއި ބްރައިޓަން ...

ފްރާންސް ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޖަރުމަނަށް

ޔުއެފާ ވިމެންސް ޔޫރޯ 2022 ގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފްރާންސް ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޖަރުމަނުން ހޯދައިފިއެވެ. ...