އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗްގައި ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް ރޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމު ކުޅުނު މެޗް 7 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ  ބޮޑު ތަފާތަކުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗްގައި ރާއްޖެއިން ޖެހި ހަތް ލަނޑުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ހަސަން ނާއިޒް (ދާދު) އެވެ.

ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު ގައުމީޓީމުން ބާކީކޮށް، އަދި މެޗްފެށެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް އައްސަދު އަލީ ( އަޑުބަރޭ )  ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާން ކޮށް  ޓީމާ ދުރަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް  ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ރޭގެ މިމެޗްގައި ރާއްޖެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ  11 ވަނަ މިނިޓްގައި  ދާދުއަށް ބޫޓާންގެ ކުޅުންތެރިއަކު އެޓީމުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ތެރެއިން ކުރި ފައުލްއަކާއިގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު މިޕެނަލްޓީގައި  އަލީ ފާސިރު ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވަނީ ބޭރަށް ގޮސްފައެވެ. .

ރޭ ގެމެޗްގައި ރާއްޖޭގެގައުމީޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު  35 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ހަމްޒާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުގެ އަދި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފެށުނުތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ  ނާއިޒް ( ދާދު ) އެވެ.

މި މެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު 69 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އިބްރާޙިމް ވަހީދެވެ. ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުގެ 4 ވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ 77 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނާއިޒް  ( ދާދު ) އެވެ.

ބޫޓާން ކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ޓީމުން  ޖެހި ފަސް ވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ 80 ވަނަ މިނިޓްގައި ނާއިޒް ( ދާދު )  ކާމިޔާބުކޮށްދީ މިމެޗްގައި ނާއިޒް ( ދާދު ) ވަނީ  ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ.

މިމެޗްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 6 ވަނަ ލަނޑު 82 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީވެސް ދާދުއެވެ.

މި މެޗްގައި ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަތް ވަނަ ލަނޑު މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުމުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ހުސެއިން ސިފާއު އެވެ.

ބޫޓާންގެ މައްޗަށް ހޯދި މޮޅާ އެކު ކޮލިފިކޭޝަން ބުރު ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.

ކޮލިފިކޭޝަން ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމު ކުޅުނު ހަ މެޗުން   ހަ ޕޮއިންޓާ ލިބިގެން ރާއްޖެ ހިމެނޭ ޑީ ގްރޫޕުން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ ތިންވަނައެވެ.

މި ގްރޫޕުން އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކޮލިފައިވީ ފަލަސްތީނާއި އޮމާންއެވެ. އެ ދެ ޓީމަށް ވެސް ކޮލިފިކޭޝަން ބުރު ނިމުނުއިރު 15 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ގޯލުގެ ތަފާތުން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ލިބެނީ އޮމާނަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މަންތަރަ އާއި ހަބޭސްގެ ކުރިމަތިލުމުން ހަބޭސް ކުރި ހޯދައިފި

ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ...

އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ސަހާފްއަށް ފުލް ސްކޮލަޝިޕެއް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ޒުވާނުން ސްޕޮންސާކޮށް އެމީހުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން މީދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ...

ސްޕެނިޝް ލީގު: ބާސާއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް  

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ރޭ ބާސެލޯނާ  ކުޅުނު މެޗު 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބާސާއިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ...