ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީން ގެއްލުން ލިބުނު ގޭގެ ފުރާޅު އެމްއެންޑީއެފްއިން މަރާމާތުކޮށްދީފި

ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، އަސްރާރު މަންޒިލް ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާ ގުޅިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ވިއްސާރައާއެކު އައި ގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި، 5 ނުލައި 20240ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:41 ހާއިރު ހިތަދޫ އެ ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމުން ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން ވަނީ އެ ގެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ވަގުތީގޮތުން އެ ފުރާޅު އަޅައިދީފައިވާކަމަށް އެމްއެމްޑީއެފްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮޓޯރިޓީ، އެންޑީއެމްއޭއިންވެސް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ އަސްރާރު މަންޒިލްގެއިން އެކަނިކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ވައިޖެހޭނީ ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވޭނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެއެވެ. ކުރިއަށްއޮތް 3 ދުވަހުވެސް ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެރީގެ އަސަރު އުޅޭކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިސްރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ޝާޔާ ހޯދި ކާމިޔާބީ ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި

މިސްރުގައި ބޭއްވި 29 ވަނަ “އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންޓެސްޓް ފޮރ ރިސައިޓަރސް އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރުއާން” މުބާރާތުން ނުބަލާ ...

އަައްޑޫގައި ބާއްވާ ސްކޫލުތަކުގެ އެތުލެޓިކްސްގައި މިފަހަރު 37 ސްކޫލް ބައިވެރިވޭ

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް އަންނަ ފެބުރުވަރީ މަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ...

މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އިންތިހާބުގައި އަލުން ވާދަކުރަން ހައި ކޯޓަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރަން ނިންމެވި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ...