އައްޑޫ ނޭޗާރ ޕާކް ސަރަހައްދަށް ލެއްގި ކޯމަހެއް ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފި

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫސިޓީ ނޭޗާޕާކް ސަރަހައްދަށް ލެއްގި ކޯމަހެއް، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ނޭޗާރ ޕާކުން ފޭސްބުކުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ކޯމަހެއް ލައްގާފައިވާ މައުލޫމާތު އިއްޔެ ހަވީރު 18:07 އެހާކަންހާއިރު ލިބުމާއެކު ނޭޗަރ ޕާކުގެ މުވައްޒަފުންތައް އެސަރަހައްދަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އަދިކޯމަސް ކަނޑަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ރޭ 19:40 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް ވެސް ނޭޗަރު ޕާކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީ- ކޮވިޑް 19: –2 ދުވަހުން 177 މީހުން ފައްސިވި

އައްޑޫ އެމެޖެންސީ އޮޕްރޭޝަން ސެންޓަރުން މިއަދު  އާންމު ކުރި މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހާއި 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ...

ސަފާރީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫ ފަޅަށް ވަންނަމުން ދިޔަ ސަފާރީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި އޮޅިފައި އޮތް ވަލެއް ނެއްޓުމަށް މޫދަށް ފޭބި މީހަކު ސަފާރީގެ ...

ކަންކަން ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ހީކުރެވިދާނެ- މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

ތަރައްގީގެ ސްޕީޑާމެދު ރަށްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުތަން މަތިވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި އޮތުމުން ހުރިހާކަމެއް ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ...