މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ   ވޯޓަށް ބަލާއިރު މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮޑި ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ގެއްލި މިދާއިރާގެ ގޮޑި ކާމިޔާބިކޮށްފައިވަނީ މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުއްރަހުމާނެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވުނު މިއިންތިޚާނުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރެއްވި އެވެ.

މީދޫ ދާއިރާއަށް 5 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރައްވާފައިވާއިރު މީދޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ވޯޓުފޮށިތަކުން ކުރި ހޯއްދަވާފައި ވަނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުއްރަހުމާނެވެ.

 އަބްދުއް ރަހުމާނަށް 704 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު  ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ސަބްރީއެވެ. ސަބްރީއަށް ލިބިފައިވަނީ 606 ވޯޓެވެ.

 ޕީއެންސީގެ  ކެންޑިޑޭޓު އިޔާޒު ނަސީމަށް ލިބިލެއްވީ ތިންވަނައެވެ. އިޔާޒު ނަސީމަށް ލިބިފައިވަނީ 504 ވޯޓެވެ. ދެން މިދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި އިބްރާހިމް ޝަފީއުއަށް 13 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު  ހިޝާމް އަހުމަދަށް ލިބިފައިވަނީ 4 ވޯޓެވެ.

މިދާއިރާގެ ގޮނޑި މިހާރު ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒެއިނާ އާދަމްއެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އިންތިހާބުގައި ރޮޒެއިނާ މީދޫ ދާއިރާއަށް  ވާދައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިހާބުގައި މިހާރު މަޖިލީހުގައި ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮތް އެމްޑީޕީ އަށް ވަނީ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީން ވަނީ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދާ މާލެ އާއި އައްޑޫގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ވެސް ހޯދާއެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަވަހާރަކޮށްލިތާ 10 އަހަރު – އަދިވެސް ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭ

ޕާކިސްތާނުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ބޮޑުވަޒީރު، ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ އަވަހާރަކޮށްލީ 27 ޑިސެމްބަރު 2007 ގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ...

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މައުމޫންގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދޫލް ޤައްޔޫމްގެ އަރިސް ...

މާލެ ސަރަހައްދުން ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެކަހެރިވާން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުން މިފަހުން އެކި ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކަހެރިވާން ...