މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ މަގުތަކުގައި ހަދަމުންދާ ކާނުތަކުން ފެން ބޭރުކުރުމަށް ބަހައްޓާ ޕަންޕު ސްޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް

މިގޮތުން މިފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާތަން.

މީދޫ ކޯގަންނު ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް

މީދޫ ކޯގަންނު ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް

މީދޫ ކޯގަންނު ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް

މީދޫ ކޯގަންނު ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރާ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަންނަން އީސީއިން ނިންމައިފި

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށްބުނެ މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް،  ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ...

ކާނަލް ނަޝީދަށް ދަޢުވާކުރާކަށް އަދި ނުފޮނުވާ: ޕީޖީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގިރިއާ އެއްކޮށް ‏އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ...

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ސިޓީގެ ޑިއަސްއަށް

“ޕްރޮފެޝަނަލް ރައިޓާސް އެސޯސިސޭޝަން” އިން ހޮވި އެންމެ ފަހުން ނިމުނު އިގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ...