އައްޑޫދެކެ ލޯބިވާ ރައީސެއް ލިބުމަކީ ލިބުނު ނިޢުމަތެއް: ނިހާދު

އައްޑޫ ދެކެ ލޯބިވާ ހެޔޮ ރައީސެއް ލިބުމަކީ ލިބުނު ނިއުމަތެއް ކަމަށާ އައްޑޫއަށްޓަކައި ރައީސް ސާލިހާއެކު ތިބުން ލާޒިމުކަމަށް ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިހާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެބޭފުޅާ ކުރައްވާފައިވާ ޓުވިޓެއްގައެވެ. ނިހާދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް  ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ދައުރާހަމައަށް މުޅިން ބާކީކޮށްލާފައި އޮތް އައްޑޫސިޓީއަށް އަޅާލެއްވި ވެރިޔަކީ ރައީސް ސޯލިހުކަމަށާ  ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ މުޅި އައްޑޫސިޓީ ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރައްވަމުންކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދޮށީ އުމުރުގެ 105 މީހެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި، 99 މީހުން ނެގެޓިވް

އުމުރުން ދުވަސްވީ 105 މީހެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 99 މީހެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ...

ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ...

ވަރުގަދަ ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޓީމްއެމްކޭއިން އެޓީމުގެ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

ވަރުގަދަ ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ” ބަދަހިކަޕް ”  ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ޓީމްއެކޭ އިން އެޓީމުފެންވަރު ދައްކާލައިފިއެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ...