ވޯލްޑްކަޕް ބަލާލުމަށް ކެފޭ ރޮކްފޯޑްގައި އުރީދޫގެ ފޭން ޒޯނެއް

އުރީދޫގެ ފޭން ޒޯނެއް މީދޫގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. ކެފޭ ރޮކް ފޯޑްގައި ހެދި މި ފޭން ޒޯން އަކީ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާރުގެ މެޗްތައް ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ފަސޭހަކަކާއެކު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ހެދި ފޭން ޒޯނެކެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 213 އުރީދޫ ފޭން ޒޯން ރަސްމީކޮށް ވަނީ އިފްތިތާހްކޮށްފަ އެވެ.

އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި ފޭން ޒޯންތައް ހެދީ މީޑިއާނެޓް، އެމްއައިބީ، އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް، ބޮޑެތި ކެފޭތައް, ރަށު ކައުންސިލް އަދި ޒުވާނުން ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އުރީދޫ ފޭން ޒޯންތަކުގެ އިތުރުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. މެޗުތައް ބަލާލުމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ޕެކް މެދުވެރިކޮށް 100 ޖީބީ ޑޭޓާގެ އިތުރުން މީޑިއާނެޓް އެޕަށް ހިލޭ 30 ދުވަހުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އެންމެ 250 ރުފިޔާއަށް ހޯދޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ ގޯލާ އެޕްގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ އުރީދޫ ފުޓްބޯލް ފޯރީ ލީގުގައި ބައިވެރިވެ، ސީގިޔާ އަދި ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ތަސައްވުރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އުރީދޫއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ މުޖުތަމައުގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކޮށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކާއި ތަޖުރިބާ ފަހި ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިރުޝާދިއްޔާ ބަލިކޮށް ޝަރަފުއްދީން ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގެ ފައިނަލަށް  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ...

މީދޫ ޒުވާނުންގެ ” ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި

މީދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތުޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ މީދޫ ...

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ޑީގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ ގަތަރުގެ އަލް ...