ސަބްއޯޝަނިކުން ރެޑްއެންޓްސް ތަފާތުބޮޑުކޮށް ބަލިކޮށްފި

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފް ރިސޯޓުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސަބްއޯޝަނިކުން  ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ކްލަބް ރެޑްއެންޓްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު  މިމެޗުގައި ސަބްއޯޝަނިކުން ޜެޑްއެންޓްސް ބަލިކުރީ 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

އިއްޔެގެމެޗްގައި ސަބްއޯޝަނިކުން ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10 މުހައްމަދު އަމީތު ، ޖޯޒީނަމްބަރ 9 ސަރުމަދު ބުޝްރީ ، ޖޯޒީނަމްބަރު 16 އިބްރާހިމް ހާރިޝް އަދި ޖޯޒީ ނަމްބަރު 5 އަބްދުﷲ އައުސެވެ.

މިމެޗުން 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްލަބް ރެޑްއެންޓް ބަލިވިކަމުގައިވިޔަސް އެޓީމަށްވެސް މިމެޗްގައި ލަނޑުޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ޝަރަފްވެރިމެހްމާނު ޖަވާދު މޮޅުކުޅުންެރިޔާ ސަރުމަދުއާއި ޓްރޮފީ ހަވާލްކުރަނީ

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ސަރުމަދު ބުޝްރީއަށް މޮޅުކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދިނީ މިމެޗްގެ ޝަރަފްވެރިމެހުމާނު ޖަވާދުﷲ ޒާހިރުއެވެ.

މިމެޗްގައި ކްލަބް ރެޑްއެންޓްސްގެ މުހައްމަދު ދީދީއާއި ސަބްއޯޝަނިކްގެ ހަސަން ލައުހު އަދި އެޓީމުގެ މުހައްމަދު އަމީތަށް ރެފްރީ ރީދޫ ކާޑު ދައްކާފައިވާއިރު ރެފްރީވަނީ ކްލްބް ރެޑްއެންޓްގެ ކޯޗާއި މެނޭޖަރު ބެންޗުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

މިމެޗުން ރެޑްއެންޓްސް ބަލިވުމުން 3 މެޗުކުޅެގެން އެޓީމަށް 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ސަބްއޯޝަނިކަށް 3 މެޗް ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 4 ޕޮއިންޓެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވޭމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގައުމު އެފްސީއާއި ގައުމު ޖޫނިއާސްބައްދަލުކުރާމެޗެވެ.

ޜެޑްއެންޓްސްގެ މުހައްމަދުދީދީއަށް ރެފްރީ ރީދޫ ކާޑު ދައްކަނީ

ސަންއޯޝަނިކުގެ ލައުހުއަށް ރެފްރީ ރީދޫކާޑު ދައްކަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޝަރަފުއްދީނާއި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މެޗް އެއްވަރުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި  އިއްޔެ ހަވީރު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި ...

އިރުޝާދިއްޔާ ލަދުގަންނަވާލާ ހިތަދޫ ސްކޫލްފައިނަލަށް

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ އަހުމަދު  ޔާސީން އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާއެކު މަރަދޫ އިރުޝާދިއްޔާގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ލަދުގަންނަވާލާ ވަރުގެ ...

ސިޔާކަޕްގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ އެފްސީ ދެވަނަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސްޓީމް

ސިޔާކަޕް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަމެޗް ފޭދޫ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފޭދޫ އެފްސީ މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ހިތަދޫ ކްލަބް ...