ސަބްއޯޝަނިކުން ރެޑްއެންޓްސް ތަފާތުބޮޑުކޮށް ބަލިކޮށްފި

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފް ރިސޯޓުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސަބްއޯޝަނިކުން  ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ކްލަބް ރެޑްއެންޓްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު  މިމެޗުގައި ސަބްއޯޝަނިކުން ޜެޑްއެންޓްސް ބަލިކުރީ 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

އިއްޔެގެމެޗްގައި ސަބްއޯޝަނިކުން ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 10 މުހައްމަދު އަމީތު ، ޖޯޒީނަމްބަރ 9 ސަރުމަދު ބުޝްރީ ، ޖޯޒީނަމްބަރު 16 އިބްރާހިމް ހާރިޝް އަދި ޖޯޒީ ނަމްބަރު 5 އަބްދުﷲ އައުސެވެ.

މިމެޗުން 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކްލަބް ރެޑްއެންޓް ބަލިވިކަމުގައިވިޔަސް އެޓީމަށްވެސް މިމެޗްގައި ލަނޑުޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ޝަރަފްވެރިމެހްމާނު ޖަވާދު މޮޅުކުޅުންެރިޔާ ސަރުމަދުއާއި ޓްރޮފީ ހަވާލްކުރަނީ

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ސަރުމަދު ބުޝްރީއަށް މޮޅުކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދިނީ މިމެޗްގެ ޝަރަފްވެރިމެހުމާނު ޖަވާދުﷲ ޒާހިރުއެވެ.

މިމެޗްގައި ކްލަބް ރެޑްއެންޓްސްގެ މުހައްމަދު ދީދީއާއި ސަބްއޯޝަނިކްގެ ހަސަން ލައުހު އަދި އެޓީމުގެ މުހައްމަދު އަމީތަށް ރެފްރީ ރީދޫ ކާޑު ދައްކާފައިވާއިރު ރެފްރީވަނީ ކްލްބް ރެޑްއެންޓްގެ ކޯޗާއި މެނޭޖަރު ބެންޗުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

މިމެޗުން ރެޑްއެންޓްސް ބަލިވުމުން 3 މެޗުކުޅެގެން އެޓީމަށް 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ސަބްއޯޝަނިކަށް 3 މެޗް ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 4 ޕޮއިންޓެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވޭމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގައުމު އެފްސީއާއި ގައުމު ޖޫނިއާސްބައްދަލުކުރާމެޗެވެ.

ޜެޑްއެންޓްސްގެ މުހައްމަދުދީދީއަށް ރެފްރީ ރީދޫ ކާޑު ދައްކަނީ

ސަންއޯޝަނިކުގެ ލައުހުއަށް ރެފްރީ ރީދޫކާޑު ދައްކަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިންޑިޔާ އިން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މެޗު ނިމެން 8 މިނިޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އިތުބާރު ފޯވާޑު ސުނިލް ޗެތިރީ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު  އުރީދޫ ...

“ރަން އިން އައްޑޫ”ގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު

ޓީއެފްޖީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑުއަތޮޅުގައި  ބާއްވާ “ރަން އިން އައްޑޫ”ގެ އިވެންޓުގައި ހިމެނޭ  ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ...

ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް –ސަވާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގިނަ ޕޮޓުތަކުން ފެނަކަ ޓީމު އެޓީމުގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހުޅުދޫ  ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޓީމް ފެނަކަ ...