19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީން ކުރި “އެޖެންޑާ 19″ގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ނުވިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އައްޑޫސިޓީއަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ އޮންލައިން ކުރެއްވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް އަދި ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ އުންމީދުތަކާއިއެކު އިންތިޚާބު ކުރެއްވި މެމްބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހެއްކަމަށެވެ . މަޖިލިސް ތެރެއިން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ތަނަވަސް އައުލަބިއްޔަތެއް އޮވެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ކަންކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައާއި، މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައްވެސް އަދި ހުރީކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ 19ގައި ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންވެސް އުންމީދުކުރި ހިސާބަށް ދެވުނުކަމަށް ދަންނަވަން ދަތިކަމަށެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުވީ ވަރަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއްވެ ރައްޔިތުންނަށް ވެގެން ، އުންމީދުތަކެއް ދީގެން.

ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑު19 – 42 އަހަރުގެ އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ 15 ވަނަ މަރު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

އިދިކޮޅު މީހުންނޭވެ، ނުފޯރާ ފޮތިން ފޫ ނުގަޅާށެވެ!

އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އަމުރަކާއެކު އެއަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ...

ލޮތަރި އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މީދޫގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު  އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ” ގެ ...