އެޖެންޑާ 19 އަށް ކުރި އުއްމީދު ހަގީގަތަކަށް ނުވި: ނަޝީދު

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީން ކުރި “އެޖެންޑާ 19″ގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ނުވިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އައްޑޫސިޓީއަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫ އޮންލައިން ކުރެއްވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް އަދި ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ އުންމީދުތަކާއިއެކު އިންތިޚާބު ކުރެއްވި މެމްބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހެއްކަމަށެވެ . މަޖިލިސް ތެރެއިން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ތަނަވަސް އައުލަބިއްޔަތެއް އޮވެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަޖިލިސް ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ކަންކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައާއި، މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައްވެސް އަދި ހުރީކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ 19ގައި ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންވެސް އުންމީދުކުރި ހިސާބަށް ދެވުނުކަމަށް ދަންނަވަން ދަތިކަމަށެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުވީ ވަރަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއްވެ ރައްޔިތުންނަށް ވެގެން ، އުންމީދުތަކެއް ދީގެން.

ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމާތާކު ހުރެވެސް ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ...

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ތާއީދު ކުރާނެ ނިޒާމެއް ...

އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި

އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފިއެވެ. އެ ގޮތުން ގެނެސްފައިވަނީ ...