ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް   – ގައުމު އެފްސީ އާއި އޭޓީ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރު

ކްލަބް ލޮތަރިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ” ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ހުޅުދޫ އޭޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މީދޫ ގައުމު އެފްސީ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.

ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި  ކުޅެވުނު މިމެޗް އެއްވަރުވެފައިވަނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  

  މިމެޗްގެ  ފުރަތަމަ ހާފްގައި  އޭޓީން ވަނީ މިމެޗްގައި އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ. 

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ކުޅިބަލަން ހާޒިރުވި  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންދިޔައީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އޭޓީ ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގެ ގައުމު އެފްސީން ލަނޑެއް ޖަހާމެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ.

1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން މިމެޗް އެއްވަރުވިކަމުގައިވިޔަސް މިމެޗްގައި  ދެޓީމަށްވެސް ލަނޑު ޖަހަން ގިނަފުރުސަތުތައް  ލިބި ބޭނުން ނުހިފި ދިޔަ ތަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް  – ގައުމު އެފްސީ  

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ގައުމު އެފްސީގެ ގުސައްޔުއެވެ.  މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ގުސައްޔާއި އިނާމް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ މިމެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު މުޖުތަބާއެވެ.

ގައުމު އެފްސީ މިމުބާރާތުގައި މީގެ ކުރީން ކުޅުނުމެޗްގައި ހިތަދޫ މައިލޯ އެފްސީއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗްވެސް ނިމިފައިވަނީ އެއްލަނޑު އެއްލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އޭޓީން މިމުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗްގައި މީދޫ އެފްސީ އަޚުންޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

ބެސްޓް ސެލެކްޝަން ކޮމްޕެނީ މެއިން ސްޕޮންސަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000ރ. ގެ ފާއިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ރަނައަޕްޓީމަށް 10،000ރ. ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އައްޑޫ ސިޓީއާ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ...

ބެއާ ގްރިލްސްގެ ޝޯ ”އިން ޓު ދަ ވައިލްޑް“ގެ އެޕިސޯޑުތަކެއް ނަގަން އަޖޭ ރާއްޖެއަށް

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި އެކި މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ޑިސްކަވަރީ ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ބެއާ ގްރިލްސްގެ ”އިން ...

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާއަށް މިވަގުތު އެންމެ މުހިއްމީ ޑިޓޮކްސެންޓަރެއް – ރޮޒެއިނާ

މިވަގުތު ބަނދަރަކަށްވުރެ އަދި ބިންހިއްކުމަށްވުރެވެސް މުހިއްމުކަމަކީ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރެއް މިދާއިރާގައި ގާއިމްކުރުންކަމަށް ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރޮޒެއިނާ މިހެން ...