ޔޫއެސް އެއިޑުން ރާއްޖެއަށް ތިން ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޔޫއެސް އެޖެންސީ ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (ޔޫއެސްއެއިޑް)އިން ރާއްޖެއަށް 300،000 ޑޮލަރުގެ (4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގރ ހިލޭ އެހީ ދީފިއެވެ.

މިއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ދިން އެހީއެކެވެ. މި ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެފްޖޭއެސް ކޮންސަލްޓިން ކޯޕަރޭޝަނާއި، އެސްޑީއެފްސީ އިންނެވެ.

ޔޫއެސް އެއިޑުން ބުނީ މި އެހީއާއެކު މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފަސޭހައިން ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ، މިކަމުން ފަތުރުވެރިކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމަށާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި، ސަރުކާރާއި، މުޖުތަމައުގެ މެދުގައި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މުސުމީ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ޔޫއެސް އެއިޑުން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކްލައިމެޓް ރިސްކު އެސެސްމެންޓުތައް ހެދުމާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި، ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މި ދާއިރާއިން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑުކޮށް، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިރާގުޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑަށް ތަފާތު އާ ކޮންޓެންޓް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް ފީޗަރ ނުވަތަ ވީ.އޯ.ޑީ އަށް މުޅިން އާ މުނިފޫހިފުލުވުމާއި ދީނީ ކޮންޓެންޓް ...

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެސިޓީގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި 1000 އާއި 2000 އާއި ދެމެދުގެ ސޯޝަލް ހައުސިންގް ޔުނިޓް އެޅުމަށް ޗައިނާއާއި ތުރުކީގެ ކުންފުނިތަކަކާއި ...

މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯ ...