މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒު އެމްއެންޕީއަށް

advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު، ޙުސައިން ހިޔާޒު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ(އެމްއެންޕީ) އާ ގުޅިއްޖެއެވެ.
 

އެމްއެންޕީއިން މީސްމީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، ހިޔާޒު އެ ޕާޓީއާ ގުޅުނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެމްއެންޕީއަކީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހިޔާޒު ފަދަ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންގެ އެހީ މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޕީއަށް ދާދި ފަހުން ވަނީ އެޕާޓީއަށް 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްއެންޕީ އަކީ ކުރިމަގު އުޖާލާ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. 

މަސްދަރު: އަސްރު އޮންލައިން

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދީފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ...

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ މިއަދު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދަރިފުޅު

މިއަދު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ ފުރަތަމަ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ކަން ...

ކޮވިޑުގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުން ގެއްލިއްޖެ: ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ކޮވިޑުގެ ކޮންޓްރޯލް ރާއްޖެއިން ގެއްލިއްޖެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ...