މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒު އެމްއެންޕީއަށް

advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު، ޙުސައިން ހިޔާޒު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ(އެމްއެންޕީ) އާ ގުޅިއްޖެއެވެ.
 

އެމްއެންޕީއިން މީސްމީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، ހިޔާޒު އެ ޕާޓީއާ ގުޅުނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެމްއެންޕީއަކީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހިޔާޒު ފަދަ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންގެ އެހީ މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޕީއަށް ދާދި ފަހުން ވަނީ އެޕާޓީއަށް 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްއެންޕީ އަކީ ކުރިމަގު އުޖާލާ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. 

މަސްދަރު: އަސްރު އޮންލައިން

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަސައްކަތް ކޮށްކޮށް ވަރުބަލިވެއްޖެ- މަހުލޫފު

މަސައްކަތް ކޮށްކޮށް ވަރުބަލިވެފައިވާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ ނ. ވެލިދޫ ...

މިދުއްވެނީ ރަށެއްގެ ފުއްޓަރު ގާތައް މަތީގައޭ ހީވާފަހަރުވެސް މަދެއްނޫން

މީދޫގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެކިއެކި ހާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ދުވާލަކު އެތައް ...

ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ޒުވާނަކު އައްޑޫސިޓީގައި ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...