މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒު އެމްއެންޕީއަށް

advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު، ޙުސައިން ހިޔާޒު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ(އެމްއެންޕީ) އާ ގުޅިއްޖެއެވެ.
 

އެމްއެންޕީއިން މީސްމީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، ހިޔާޒު އެ ޕާޓީއާ ގުޅުނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި އެމްއެންޕީއަކީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހިޔާޒު ފަދަ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންގެ އެހީ މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޕީއަށް ދާދި ފަހުން ވަނީ އެޕާޓީއަށް 10،000 މެމްބަރުން ހަމަވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްއެންޕީ އަކީ ކުރިމަގު އުޖާލާ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. 

މަސްދަރު: އަސްރު އޮންލައިން

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނުޢުމާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަޙްމަދު ނުޢުމާން،  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ...

އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން އެޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ...

ތިނަދޫގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވިފައިވާ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރާތްކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރާތްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ އެހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ...