އައްޑޫސިޓީ  16 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޝަރަފުއްދީން ބަލިކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު މިއަދު ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި  ފޭދޫ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ހިތަދޫސްކޫލްވެސް  ވަނީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު 14:30 ގައި ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ގައި ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ ސެމީގައި އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ޝަރަފުއްދީންގެ  މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 4 – 3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ . މިމެޗުގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން ޒާމިލުއެވެ. އެޓީމުގެ 4 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ނާހިލްއެވެ. މިމެޗްގައި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރި 3 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒާދު މުހައްމަދު ޚާލިދެވެ. ޝަރަފުއްދީންގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ނަހުވާން އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ދެވަނަ ސެމީފައިނަލްގައި ހިތަދޫ ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  މިމެޗްގައި ހިތަދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރި 2 ދެލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު އައިމަން ހަސަންއެވެ. ފޭދޫ ސްކޫލް ޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން އުލްވާން ރަޝީދެވެ. .

އަތޮޅުމަދަރުސާއާއި ހިތަދޫ ސްކޫލް ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލްމެޗް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނާނީ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމެރިކާ އާއި އިންގްލެންޑުން ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ދެވަނަ ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގެ ފަހު މެޗުތަކުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ...

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މާލެ، ހުޅުމާލެ، އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމާއި، އުޅަނދު ފަހަރު ...

ޒަވާޖީ ހަޔާތް ކާމިޔާބުވުމުގެ އަސާސްއަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުން- ހުކުރު ޚުޠުބާ

ޒަވާޖީ ހަޔާތް ކާމިޔާބުވުމުގެ އަސާސްއަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުންކަމަށާ އިހުތިރާމް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަނބިންނާއި ފިރިން ...