ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި ފޭދޫ ސްކޫލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު އަތޮޅުމަދަރުސާ އަދި ހިތަދޫ ސްކޫލް ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީ  16 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޝަރަފުއްދީން ބަލިކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު މިއަދު ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި  ފޭދޫ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ހިތަދޫސްކޫލްވެސް  ވަނީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު 14:30 ގައި ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ގައި ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ ސެމީގައި އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ޝަރަފުއްދީންގެ  މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 4 – 3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ . މިމެޗުގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން ޒާމިލުއެވެ. އެޓީމުގެ 4 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ނާހިލްއެވެ. މިމެޗްގައި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރި 3 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒާދު މުހައްމަދު ޚާލިދެވެ. ޝަރަފުއްދީންގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ނަހުވާން އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ދެވަނަ ސެމީފައިނަލްގައި ހިތަދޫ ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  މިމެޗްގައި ހިތަދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރި 2 ދެލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު އައިމަން ހަސަންއެވެ. ފޭދޫ ސްކޫލް ޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން އުލްވާން ރަޝީދެވެ. .

އަތޮޅުމަދަރުސާއާއި ހިތަދޫ ސްކޫލް ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލްމެޗް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނާނީ ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރޯދަމަސް ފެށެން ވާއިރަށް މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އިލަވަންސް ދޭން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި

ރޯދަމަސް ފެށެން ފާއިރަށް ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނިމަށް ...

ކޯވިޑް-19 : ހިންމަފުށި ރިހެބުން 3 މީހަކު ޕޮޒިޓީވްވެެ އެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް

ކ.ހިންމަފުށި ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބާސާ، ބަޔާން އަދި އިންޓަ މިލާންވެސް އެއް ގްރޫޕަކަށް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުގައި ޖަރުމަނުގެ ގަދަ ބާރު ބަޔާން މިއުނިކާއި ސްޕެއިންގެ ވަރުގަދަ ބާސެލޯނާ އަދި އިޓަލީގެ ...