މީދޫޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

މީދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ފޭދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މީދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މީދޫ ޓީމް މި މެޗް ކާމިޔާބް ކޮށްފައިވަނީ 3 ސެޓް 0 ސެޓުންނެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25 ޕޮއިންޓް 23 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މިމެޗުގެ 2 ވަނަ ސެޓް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކުރޫ 25 ޕޮއިންޓް 17 ޕޮއިންޓުންނެވެ. އަދި 3 ވަނަ ސެޓް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީވެސް 25 ޕޮއިންޓް 17 ޕޮއިންޓުންނެވެ.  

މިދެޓީމްގެ ދެމެދުގައި ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭދޫގައި މެއިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފޭދުޓީމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށް، ބޯޑަރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މިގޮތައް ނިންމެވިކަން ...

ގޭބިސީތަކަށް ބަހާ ލެޑް ބޮކިތައް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ލެޑްބޮކިތައް ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...