މީދޫޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

މީދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ފޭދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މީދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މީދޫ ޓީމް މި މެޗް ކާމިޔާބް ކޮށްފައިވަނީ 3 ސެޓް 0 ސެޓުންނެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25 ޕޮއިންޓް 23 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މިމެޗުގެ 2 ވަނަ ސެޓް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކުރޫ 25 ޕޮއިންޓް 17 ޕޮއިންޓުންނެވެ. އަދި 3 ވަނަ ސެޓް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީވެސް 25 ޕޮއިންޓް 17 ޕޮއިންޓުންނެވެ.  

މިދެޓީމްގެ ދެމެދުގައި ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭދޫގައި މެއިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފޭދުޓީމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު ފުޓްސަލް މެޗް ހުޅުދޫ ފަރިޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގައުމުއެފްސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގައި މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓްކަޕް ” ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެން ...

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފި، ރައީސް ނަޝީދަށް 1، ރައީސް ޞާލިޙަށް 2

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލެއްވި އެޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ...

އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ...