ގަންބުރި ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކެނެލާ ހޯދައިފި

މީދޫގައި ބޭއްވި ގަންބުރި ކަޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ” ކެނެލާ ” ހޯދައިފި އެވެ.

ކެނެލާ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގައި  ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ ފައިނަލުގައި އެފްސީ ރާފަޅާ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ފައިނަލުގައި 1-0 އިން  އެފްސީ ރާފަޅާ ބަލިކޮށް ކެނެލާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު ފައިނަލު މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހިކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ  ކެނެލާ ޓީމުގެ ސަހާފެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވިފައިވަނީ ސަހާފް، ޒާލިފު ، ގުޗީ ، އައްތުލާ އަދި ޔޫނުސެވެ.  މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމާއި ރަނައަޕްޓީމަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި މެޑަލް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ފައިނަލްމެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނާ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މާނާ މުމްތާޒެވެ.

ޗެމްޕިއަންޓީމް – ކެނެލާ
ރަނައަޕްޓީމް- ރާފަޅާ
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރީން
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުއްޖާ މަރުވީ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކޮނޑު ތާށިވެގެން: އޭއީއެޗް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖަކު މަރުވީ ކޮނޑު ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި ...

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ޑީސެލް އިން ޑިއުޓީކަނޑާލަން މުސްޠަފާ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މަސްވެރިންނަށް އަގުހެކޮށް ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާ ކަރަންޓުގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ ހެޔޮ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޑީސަލް އިން ޑިއުޓީ ...