ދަތުރުކުރާއިރު ރެޕިޑް ޓެސްޓު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ

advertisement

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށް ރަށަށް ދަތުރުކުރާއިރު ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ ބުނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން ރެފިޑް ޓެސްޓު ހަދަން ފެށި ކަމުގައި ވިޔަސް އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު އެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށާއި އަދިވެސް ދަތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ހަދަން ޖެހޭނީ ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ކަމަށެވެ.

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ ނަމަ 72 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮންޓެކްޓުންނާއި ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ޓެސްޓު ކުރާ މީހުން ވެސް ހަދަން ޖެހޭނީ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބައެއް މީޑިއާަކަށް ވަނީމައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓުން ގިނަ ފަހަރަށް ޕޮޒިޓިވް ނަތީޖާއެއް ދައްކަނީ ބަލީގެ އަލާމާތް ހުންނަ މީހުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަސް ހުރެއްޖެ ނަމަ ޕީސީއަރު ޓެސްޓުން ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަވެސް އެޗްޕީއޭ ބުނެއެވެ.

އިއްޔެއިން ފެށިގެން އެޗްޕީއޭއިން ދަނީ ރެޕިޑް ޓެސްޓު ހަދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

އައްޑޫ ސިޓީން ކޯވިޑް 19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އީކުއޭޓަރ ވިލޭޖްގެ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަންހެނަކު   ކޮވިޑް-19 އަށް ...

ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެ ކުދިން ހޯދުމުގެ ...