ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރަށްވަން ނިންމަވައިފައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، ނަޝީދު މިއަދު 11 ޖަހާއިރު، ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަމިއްލަ އަދި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އިއްޔެގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިރު އެ މަނިކުފާނާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު ބަންދުކުރުމުން ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް ސާލިޙަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިހުގެ ބަރަހާނާ ފޮޓޯތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް ސާލިޙަށް އިންޒާރު ތަކެއްވެސް ދެއްވާފައެެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރައީސްގެ އެފަދަ ފޮޓޯތަކެއް ނުހުންނާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ. އޭގެފަހުން ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ފޯނު ފޭރިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު އެބަގަދަވޭ : ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަވަމުންދާކަމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ...

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ...

ކުޑަކާއްޓޭ، ބަޓިޝް، ޝާއިން ނުލާ ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް 19 އަށް މަދުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ވޮލީ ކުޅުންތެރިންޔާ އިސްމާޢީލް ސާޖިދު (ކުޑަ ކާއްޓޭ) ނުލާ ޤައުމީ ވޮލީ ސްކޮޑް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިސްމާޢީލް ...